PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

REZULTATE - Competitia 2008Urmatoarele oferte de proiecte nu au fost acceptate la finantare deoarece directorul de proiect figura cu doua oferte castigatoare: 4114, 1631, 4194, 4398, 4405, 1073, 1098, 1104.29.08.2008

Negocierea anuntata in data de 19.08.2008 va avea loc in strada prof. I. Bogdan, nr. 10, sect. 1, Bucuresti (locatia indicata pe harta de mai jos).
Va reamintim ca, la negociere, pentru fiecare entitate participanta in proiect se vor prezenta, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
- Declaratia de ajutor de stat, conform modelului disponibil aici (daca este cazul - versiune modificata in data de 02.09.2008);
- Declaratia de atestare/acreditare, conform modelului diponibil aici;
- Lista cu indicatorii de rezultat nu mai este solicitata la negociere.

harta locatie negociere

Pentru harta in rezolutie mai mare apasati aici.19.08.2008

Calendarul negocierii in vederea contractarii proiectelor acceptate la finantare

Procesul de negociere se va desfasura in perioada 08-16 septembrie 2008, in intervalul orar 9:00-17:00, conform urmatorului program:
- 08-09 septembrie: Domeniul 2 si domeniul 9;
- 10-11 septembrie: Domeniul 1 si domeniul 7;
- 11-12 septembrie: Domeniul 3 si domeniul 8;
- 15-16 septembrie: Domeniul 4, domeniul 5 si domeniul 6.

In vederea negocierii este obligatorie prezenta directorului de proiect si a responsabilului economic.
Completarea contractului de finantare precum si anexele acestuia se vor face on-line. In acest sens la negociere se vor stabili detaliile referitoare la acest demers.
La negociere, pentru fiecare entitate participanta in proiect se vor prezenta, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
- Declaratia de ajutor de stat, conform modelului disponibil aici (daca este cazul);
- Declaratia de atestare/acreditare, conform modelului diponibil aici;
- Lista cu indicatorii de rezultat, conform modelului disponibil aici.18.08.2008

ERATA

In urma sesizarilor referitoare la solutionarea contestatiillor depuse la proiectele 4015 – D4 si 1552 – D8, comisia de contestatii a reanalizat cele doua contestatii si a constatat justetea sesizarilor stabilind urmatoarele:
- proiectul 4015 – se acorda 1.67 puncte, la criteriul 2.5, iar punctajul devine 85.67;
- proiectul 1552 – se acorda 1.33 puncte, la criteriul 2.4, iar punctajul devine 89.
Ambele proiecte nu intrunesc punctajul minim stabilit pentru a fi acceptate la finantare.
Reamintim ca toate contestatiile primite dupa perioada de depunere anuntata, nu se iau in considerare.08.08.2008

REZULTATE FINALE EVALUARE - Competitia 2008

Proiectele selectate vor fi finantate la valoarea totala cuprinsa in oferta (cu exceptia ofertelor pentru care s-a propus diminuarea valorii proiectului de catre evaluatori).
Repartizarea fondurilor pe ani calendaristici, pentru fiecare proiect, se va stabili in procesul de negociere, care se va desfasura in cursul lunii septembrie 2008, dupa un program care va fi comunicat in timp util.
Contractele proiectelor selectate pentru finantare in Competitia 2 - 2008 se vor intocmi si semna cu data de 1.10.2008.

Va uram vacanta placuta!


Domeniu 1 - Tehnologia informatiei si comunicatii

- rezultate finale evaluare
- modul de solutionare a contestatiilor

Domeniu 2 - Energie

- rezultate finale evaluare
- modul de solutionare a contestatiilor

Domeniu 3 - Mediu

- rezultate finale evaluare
- modul de solutionare a contestatiilor

Domeniu 4 - Sanatate

- rezultate finale evaluare
- modul de solutionare a contestatiilor

Domeniu 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara

- rezultate finale evaluare
- modul de solutionare a contestatiilor

Domeniu 6 - Biotehnologii

- rezultate finale evaluare
- modul de solutionare a contestatiilor

Domeniu 7 - Materiale, procese si produse inovative

- rezultate finale evaluare
- modul de solutionare a contestatiilor

Domeniu 8 - Spatiu si securitate

- rezultate finale evaluare
- modul de solutionare a contestatiilor

Domeniu 9 - Cercetare socio-economica si umanista

- rezultate finale evaluare
- modul de solutionare a contestatiilor17.07.2008

CONTESTATII

Lista cu numerele de inregistrare ale contestatiilor depuse in perioada 14-16.07.2008 poate fi vizualizata aici.09.07.2008

REZULTATE PRELIMINARII EVALUARE - Competitia 2008

Domeniu 1 - Tehnologia informatiei si comunicatii

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 2 - Energie

- rezultate preliminarii evaluare

Domeniu 3 - Mediu

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 4 - Sanatate*

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

*Nota: Perioada de depunere a contestatiilor este aceeasi ca si in cazul celorlalte domenii, conform explicatiilor de mai jos.

Domeniu 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 6 - Biotehnologii

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 7 - Materiale, procese si produse inovative

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 8 - Spatiu si securitate

- rezultate preliminarii evaluare

Domeniu 9 - Cercetare socio-economica si umanista

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Perioada de primire a contestatiilor este 14.07.2008 – 16.07.2008 intre orele 9:00 – 17:00. Contestatiile se pot trimite pe Fax la numarul 021 311 59 92, sau se pot depune direct la sediul CNMP, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 321.

Foarte important: Conform Pachetului de Informatii, pagina 61, subcapitolul 2.3, “Se vor lua in considerare numai contestatiile care fac referire la nerespectarea procedurii de evaluare”.
Solutionarea contestatiilor va avea loc in perioada 17.07.2008 – 23.07.2008.


Va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu Pachetul de Informatii, pentru ca “directorul de proiect sa-si poata optimiza, in viitor, structura ofertei de proiect”, fisele de consens rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi trimise pe adresa de e-mail a directorului de proiect, specificata la depunerea on-line a ofertei de proiect.
Ofertantii care nu vor primi e-mail-ul cu fisa de consens in termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatelor preliminarii, pot solicita retransmiterea fisei de consens printr-o adresa trimisa pe fax (nr. 021-3115992) in care se va specifica numarul ofertei si o adresa de e-mail valida a directorului de proiect. Adresa trebuie sa fie semnata de catre directorul de proiect si semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al institutiei coordonatoare. Aceasta adresa este necesara in acest format pentru a ne asigura ca fisa de consens ajunge la directorul de proiect.
CNMP nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidentialitatea adresei de e-mail inscrisa de ofertant la depunerea on-line.