PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

REZULTATE - Competitia 2007


La initiativa ANCS a fost realizata o analiza statistica a modului de derulare a competitiei 2007 – Program 4, de catre un grup de experti matematicieni independenti, finalizata intr-un raport ce poate fi vizualizat aici.


16.10.2007

ERATA 5

In urma analizei sesizarii depuse la contestatia nr. 339/11.09.2007, la proiectul 1282, se confirma lipsa completarii punctajului pentru criteriul 3, la una dintre evaluarile individuale. In consecinta, prin completarea punctajului de catre evaluatorul in cauza, proiectul mentionat intruneste 88,33 puncte si se accepta la finantare.

Directorul de proiect este asteptat la negociere la data de 17.10.2007, la sediul CNMP.


08.10.2007

ERATA 4

In urma analizei sesizarii depuse la contestatia nr. 332/12.09.2007, la proiectul 1956, se confirma lipsa punctajului pentru criteriul 5, la una dintre evaluarile individuale. In consecinta, prin completarea punctajului de catre evaluatorul in cauza, proiectul mentionat intruneste 88,67 puncte si se accepta la finantare.

Directorul de proiect este asteptat la negociere la data de 10.10.2007, la sediul CNMP.


02.10.2007

ANUNT

In urma rundei a doua de negocieri, la domeniul 3, proiectul 3081 s-a anulat pentru ca directorul de proiect figura cu 2 proiecte cistigate.


27.09.2007

ANUNT

In urma procesului de negociere si in baza economiilor realizate s-au aprobat pentru o noua runda de negocieri urmatoarele oferte de proiect:

Domeniul 3:

1274, 1425, 1440, 1525, 2147, 2882, 3081, 3467, 3621.

Domeniul 4:

1490, 1533, 1542, 1692, 3623, 1928, 2510, 2633, 1272, 2760, 3300, 3321, 3756, 1350, 2104, 3605, 1239, 1339, 2167, 3361.

Domeniul 5:

1167, 1211, 1233, 1261, 1789, 1970, 1291, 1509, 2159, 2488, 2896, 2929, 3376, 3491

Domeniul 7:

1299, 1369, 1775, 2023, 2110, 2217, 2615, 3124, 3389, 3509, 3546, 1441, 1519, 1532, 1662, 1697, 1731, 1748, 1762, 2157, 2499, 3247, 3268, 1673, 1784, 1888, 2496, 2953, 3323, 3332, 3387, 3470, 3743.

Negocierea va avea loc luni, 1 octombrie 2007, intre orele 9 - 17 la adresa: str. Ion Bogdan nr.10, sector 1, Bucuresti.
Contractorii vor prezenta, in vederea negocierii, formularul A1 "Informatii financiare despre propunerea de proiect" si formularul A3 "Planul de realizare a proiectului".


25.09.2007

ERATA 1

In urma analizei contestatiilor referitoare la ofertele de proiect 2859 si 3559, s-a constatat indeplinirea conditiilor criteriului 6 din fisa de evaluare, neluate in considerare initial. Indeplinirea se refera la depunerea ofertei FP7 cu urmatoarele coordonate:
- FP 7 - ICT -2007 - 1
- FP7 - 216722 - MODIALYSIS
dr. Marin Radu - persoana coordonatoare pentru Romania
Punctajele finale sunt:
-oferta de proiect 2859 - 90,33 puncte
-oferta de proiect 3559 - 85 puncte

ERATA 2

La proiectul 2541 s-a constatat eroare de calcul la evaluatorul 3, criteriul 5, care a scazut 2 puncte si a omis insumarea celor 8 puncte.
Punctajul final dupa recalculare este 85.66.

ERATA 3

La proiectul 2933 s-a constatat o eroare de calcul la evaluatorul 1, criteriul 5, care a scazut 0 puncte si a omis insumarea celor 10 puncte.
Punctajul final dupa reevaluare este 84.00.

Directorii de proiecte mentionate sunt asteptati la negociere la data 26.09.2007, strada Mendeleev nr.21-25, sector 1, Bucuresti.

Comisia de contestatii.


18.09.2007

REZULTATE FINALE EVALUARE

Domeniu 1 - Tehnologia informatiei si comunicatii

- rezultate finale evaluare

Domeniu 2 - Energie

- rezultate finale evaluare

Domeniu 3 - Mediu

- rezultate finale evaluare

Domeniu 4 - Sanatate

- rezultate finale evaluare

Domeniu 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara

- rezultate finale evaluarei

Domeniu 6 - Biotehnologii

- rezultate finale evaluare

Domeniu 7 - Materiale, procese si produse inovative

- rezultate finale evaluare

Domeniu 8 - Spatiu si securitate

- rezultate finale evaluare

Domeniu 9 - Cercetare socio-economica si umanista

- rezultate finale evaluare

Negocierea proiectelor acceptate la finantare se va face in perioada 20.09 - 21.09.2007 si 24.09 - 26.09.2007 in strada Ion Bogdan, nr. 10, sector 1, Bucuresti, intre orele 9-17.

In vederea unei bune desfasurari a procesului de negociere, rugam ca institutia conducatoare a proiectului sa asigure prezenta directorului de proiect si a responsabilului economic al proiectului. De asemenea, cei doi reprezentanti trebuie sa prezinte pentru negocierea contractului, Planul de realizare a proiectului si Formularul A - Informatii financiare despre propunerea de proiect.

Programarea desfasurarii procesului de negociere:

 • 20.09.2007
  • D1 - de la numarul curent 1 la numarul curent 35
  • D2 - de la numarul curent 1 la numarul curent 35
  • D3 - de la numarul curent 1 la numarul curent 35
  • D4 - de la numarul curent 1 la numarul curent 35
  • D5 - de la numarul curent 1 la numarul curent 35
  • D6 - de la numarul curent 1 la numarul curent 35
  • D7 - de la numarul curent 1 la numarul curent 35
  • D8 - de la numarul curent 1 la numarul curent 35
  • D9 - de la numarul curent 1 la numarul curent 35
 • 21.09.2007
  • D1 - de la numarul curent 36 la numarul curent 75
  • D2 - de la numarul curent 36 la numarul curent 77
  • D3 - de la numarul curent 36 la numarul curent 70
  • D4 - de la numarul curent 36 la numarul curent 73
  • D5 - de la numarul curent 36 la numarul curent 65
  • D6 - de la numarul curent 36 la numarul curent 49
  • D7 - de la numarul curent 36 la numarul curent 75
  • D8 - de la numarul curent 36 la numarul curent 60
  • D9 - de la numarul curent 36 la numarul curent 69
 • 24.09.2007
  • D3 - de la numarul curent 71 la numarul curent 90
  • D5 - de la numarul curent 66 la numarul curent 88
  • D7 - de la numarul curent 76 la numarul curent 112


NOTA
In atentia celor care au depus contestatii
Raspunsul la contestatii va fi transmis prin e-mail incepand cu data de 20.09.2007.
09.09.2007

REZULTATE PRELIMINARII EVALUARE

Domeniu 1 - Tehnologia informatiei si comunicatii

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 2 - Energie

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 3 - Mediu

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 4 - Sanatate

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 6 - Biotehnologii

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 7 - Materiale, procese si produse inovative

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Domeniu 8 - Spatiu si securitate

- rezultate preliminarii evaluare

Domeniu 9 - Cercetare socio-economica si umanista

- rezultate preliminarii evaluare
- proiecte neeligibile - justificari

Perioada de primire a contestatiilor este 10.09.2007 – 12.09.2007 intre orele 9:00 – 17:00. Contestatiile se pot trimite pe Fax la numarul 021 311 59 92, sau se pot depune direct la sediul CNMP, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 321.
Foarte important: Conform Pachetului de Informatii, pagina 49, subcapitolul 6.4, “Se vor lua in considerare numai contestatiile care fac referire la vicii de procedura”.
Solutionarea contestatiilor va avea loc in perioada 13.09.2007 – 14.09.2007.


Va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu Pachetul de Informatii, pentru ca “directorul de proiect sa-si poata optimiza, in viitor, structura ofertei de proiect”, fisele de consens rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi trimise pe adresa de e-mail a directorului de proiect, specificata la depunerea on-line a ofertei de proiect.
CNMP nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidentialitatea adresei de e-mail inscrisa de ofertant la depunerea on-line.
NOTA
Ofertele de proiect cu nr. 2046, 2382, 3367 au fost declarate eligibile in urma documentelor prezentate conform notei ANCS referitoare la inscrierea institutiilor participante la competitiile din PNCDI2 in Registrul Potentialilor Contractori.
NOTA
Oferta de proiect cu nr. 1914 a fost retrasa din competitie in urma solicitarii directorului de proiect si a reprezentantului legal al institutiei coordonatoare (cf. adresa 4856/16.07.2007).
12.07.2007

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR in urma ELIGIBILITATII ADMINISTRATIVE

Modul de solutionare a contestatiilor la ofertele de proiecte declarate neeligibile din punct de vedere administrativ:

- Oferte de proiecte ramase neeligibile

- Oferte de proiecte declarate eligibile in urma solutionarii contestatiilor

NOTA
Oferta de proiect cu nr. 1929 este declarata eligibila deoarece partenerul P4 nu solicita fonduri de la buget, fapt pentru care nu este necesar formularul DAS-06.
07.07.2007

ELIGIBILITATE ADMINISTRATIVA

- Lista ofertelor de proiecte eligibile

- Lista ofertelor de proiecte neeligibile

Contestatiile se primesc la sediul CNMP din strada Mendeleev, nr. 21-25, et. 3, cam. 321 sau pe fax la nr. 3115992 in perioada 09.07.2007 ora 09:00 - 10.07.2007 ora 16:00.

Afisararea rezultatelor contestatiilor se va face pe site-ul competitiei, sectiunea Rezultate in data de 12.07.2007.

Partenerii pentru care, din documentatia depusa, nu a rezultat ca au in obiectul de activitate cod CAEN 7310/7320, sunt rugati sa ataseze la contestatie dovada existentei codurilor respective.
Documentele depuse la contestatii nu vor intra in procesul de evaluare stiintifica, ele fiind necesare doar in etapa de eligibilitate administrativa. Evaluarea stiintifica a ofertelor de proiect se va face pe baza informatiilor continute in CD-ul depus impreuna cu oferta pe hartie.