PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare"

MONITORIZAREA
contractelor finantate in cadrul competitiei 2008

In vederea continuarii analizei cheltuielilor salariale din cadrul proiectelor Programului 4 – Parteneriate solicitata de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), analiza realizata pana acum pentru anii 2007, 2008, si 2009, va solicitam sprijinul in furnizarea datelor si pentru anul 2010.

In acest sens, va rugam sa completati si sa trimiteti fisierul cu informatile aferente proiectelor Programului 4 – Parteneriate in care sunteti sau ati fost implicati in calitate de directori de proiecte, pana cel tarziu in data de 29.04.2011.

Fisierul cu informatiile finale (conform instructiunilor din kit-ul de instalare) va fi trimis de catre Coordonatorul proiectului, prin e-mail pe adresa salarizarep4@cnmp.ro.

Va multumim pentru ajutorul pe care ni l-ati oferit pana acum si pe care suntem convinsi ca ni-l veti acorda si in continuare.


Detalii privind procedura de lucru cu aplicatia software sunt prezentate in cele ce urmeaza:
- Kit-ul de instalare al aplicatiei software se poate descarca de aici.
- Instructiunile pentru completarea datelor solicitate in cadrul aplicatiei software se gasesc in kit-ul de instalare ('Instructiuni de folosire pentru operare salarii contractori PN II.pdf').
- Coordonatorii proiectelor vor folosi pentru aceasta aplicatie, acelasi User si aceeasi Parola utilizate si in cazul aplicatiei de contractare on-line. Acestea sunt folosite o singura data, la prima conectare in aplicatie.
- Partenerii nu au nevoie de User si Parola pentru operare, deoarece vor lucra pe baza unor fisiere trimise de coordonator (conform instructiunilor).

Pentru probleme de ordin tehnic, va rugam sa ne trimteti un e-mail la adresa: salarizarep4@cnmp.ro. De asemenea pentru probleme urgente, ne puteti contacta in timpul programului de lucru si la telefon: 021 302 38 96.

Observatii:

- Aplicatia ruleaza numai pe masinile echipate cu sisteme de operare Microsoft Windows.
- Kitul de instalare a fost impachetat folosind aplicatia WinZip. Daca nu puteti despacheta fisierul executabil, puteti descarca o versiune de evaluare a aplicatiei WinZip de la urmatorul link: WinZip.
- Restrictiile in ceea ce priveste port-ul utilizat sunt aceleasi ca in cazul aplicatiei pentru contractare folosita deja de Coordonatorii proiectelor, si anume: port-ul 5588.In conformitate cu Decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica - ANCS, privind repartizarea creditelor bugetare pentru anul 2011 pe programele componente ale Planului National de C-D si I pentru perioada 2007-2013, suma alocata continuarii si finalizarii In anul 2011 a proiectelor din cadrul Programului 4 "Parteneriate" este de 183.909.346 lei.

Potrivit celor convenite la intalnirea Conducerii ANCS cu Reprezentantii UEFISCDI si ai Organismelor consultative coordonatoare stiintific pe Programe, privind principiile si procedura de Evaluare a stadiului implementarii si conditiilor de finalizare a proiectelor in anul 2011;
Pe baza rezultatelor finale ale Evaluarii stadiului implementarii proiectelor din cadrul Programului 4 "Parteneriate" si luand in considerare recomandarile Colegiului Consultativ privind modul de utilizare a acestor rezultate si variantele de repartizare a finantarii;
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica a agreat urmatoarea Metodologie pentru stabilirea nivelului de finantare in anul 2011 a proiectelor din cadrul Programului 4 "Parteneriate", propusa de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare:

1. Alocarea volumului de finantare pe fiecare din Domeniile prioritare ale Programului, in raport cu valoarea prevazuta prin ultimul Act Aditional, pentru anul 2011.
2. Alocarea volumului de finantare pe proiect, in cadrul fiecarui Domeniu, cu luarea in considerare numai a proiectelor avand punctaje de la 25 puncte in sus (din punctajul maxim de 50 puncte), prin raportarea volumului de finantare pe Domeniu, la suma tuturor punctajelor luate in considerare pe intreg Domeniul si aplicarea acestei valori a punctului, fiecaruia din punctajele proiectelor, cu incadrarea in valoarea totala contractata pentru proiectul respectiv. In acest fel se asigura legatura directa intre performanta confirmata prin Evaluare si nivelul de finantare a proiectului in anul 2011.

Situatia alocarii finantarii pe proiecte in cadrul celor 9 Domenii este urmatoarea:

- Domeniul 1 - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
- Domeniul 2 - Energie
- Domeniul 3 - Mediu
- Domeniul 4 - Sanatate
- Domeniul 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara
- Domeniul 6 - Biotehnologii
- Domeniul 7 - Materiale, procese si produse inovative
- Domeniul 8 - Spatiu si securitate
- Domeniul 9 - Cercetare socio-economica si umanista

Pachet documente necesar deschiderii finantarii anului 2011:

Model Act aditional
- Anexa 1 - Plan de realizare
- Anexa 2 - Informatii financiare generale
- Anexa 3 - Deviz cadru
Conventie avans

Planul de realizare pentru anul 2011 prezentat la evaluarea stadiului de implementare a proiectului, va fi corelat cu bugetul alocat si va fi anexat astfel, Actului Aditional ca Anexa 1, cu conditia pastrarii unor rezultate care sa justifice continuarea si finalizarea proiectului.

Autoritatea Contractanta va semna Actele Aditionale dupa analiza acestora si negocierea eventualelor necorelari, impreuna cu Comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare.

Documentele necesare deschiderii finantarii in anul 2011 se vor transmite in forma printata, cu semnaturi, in doua exemplare, prin posta sau direct la sediul din Str. Mendeleev, nr. 21 – 25, Sector 1, Bucuresti in perioada 16 - 25 Februarie 2011.
Documentele vor fi transmise responsabilului de domeniu din care face parte proiectul respectiv.

Responsabili domenii prioritare

- Domeniul 1 - Tehnologia Informatiei si ComunicatiiMircea Segarceanu (etajul 4, camera 414), Telefon: 021/302.38.83, Fax: 021/311.59.92, e-mail: mircea_segarceanu@cnmp.ro

- Domeniul 2 – EnergieCristian Stroe (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.56, Fax: 021/311.59.92, e-mail: cristi_stroe@cnmp.ro

- Domeniul 3 – MediuAlexandru Florescu (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.54, Fax: 021/311.59.92, e-mail: alexandru_florescu@cnmp.ro

- Domeniul 4 – SanatateMihaela Manole (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.63, Fax: 021/311.59.92, e-mail: mihaela_manole@cnmp.ro

- Domeniul 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentaraAdriana Nitu (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.64, Fax: 021/311.59.92, e-mail: adriana_nitu@cnmp.ro

- Domeniul 6 – BiotehnologiiSilvia Geicu (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.65, Fax: 021/311.59.92, e-mail: silvia_geicu@cnmp.ro

- Domeniul 7 - Materiale, procese si produse inovativeDana Sima (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.66, Fax: 021/311.59.92, e-mail: dana_sima@cnmp.ro

- Domeniul 8 - Spatiu si securitateMihaela Calin (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.51, Fax: 021/311.59.92, e-mail: mihaela_calin@cnmp.ro

- Domeniul 9 - Cercetare socio-economica si umanistaAndreea Dimitriu (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.52, Fax: 021/311.59.92, e-mail: andreea_dimitriu@cnmp.roModelul de Documente de raportare cu Autoritate Contractanta UEFISCDI poate fi descarcat de aici.Modelul de Raport Final de Activitate poate fi descarcat de aici.18.05.2010

Modelul de Act Aditional de Angajare a Creditului de angajament pe anul 2010, poate fi descarcat de aici.

In baza Deciziei nr. 9863/12.05.201 a Presedintelul ANCS, tinand cont de instructiunile cuprinse in anexa nr. 2 a Deciziei nr. 9815/26.02.2010, repartizarea creditelor de angajament pentru anul 2010 la Programul 4 Parteneriate cu scadenta in anul 2011 este prezentata in tabelele de mai jos:

- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- D6
- D7
- D8
- D9

La intocmirea Actului Aditional se vor avea in vedere recomandarile din Decizia nr. 9815/26.02.2010 – anexa 2, care prevede in principal urmatoarele:
- Cuprinderea cu prioritate, in bugetul proiectului a costurilor pentru resursa umana care vizeaza cu precadere cercetatorii full-time, a costurilor pentru experimente precum si a altor costuri pentru realizarea obiectivelor – publicare in reviste ISI, brevetare si pentru diseminarea rezultatelor;
- Limitarea, recomandabil eliminarea, costurilor pentru mobilitate internationala, precum si a costurilor pentru achizitia de dotari independente, aparatura si echipamente.

Fata de aceasta repartizare, în cazul in care nu exista posibilitatea de utilizare a volumului de finantare din aceasta sursa, partial sau total, va rugam sa ne comunicati acest lucru prin adresa oficiala semnata de reprezentantul legal al institutiei coordonatoare, precum si de catre directorul de proiect.

Pentru toate celelalte proiecte la care valoare de finantare prin credite de angajament poate fi utilizata, se va depune Act Aditional de Angajare a Creditului de angajament conform modelului de mai sus.

Temenul limita pentru depunerea Actului Aditional este 28.05.2010.

PRECIZARE: Pentru creditele de angajament nu se acorda avans.


03.05.2010

Modelul de Act Aditional de Angajare a Bugetului pe anul 2010, rezultat in urma negocierilor din perioada 19.04-21.04.2010 poate fi descarcat de aici.
Pentru cei care solicita avans, Cererea de Avans se depune impreuna cu Actul Aditional.
Temenul limita pentru depunerea Actului Aditional este 12.05.2010.
Se mentioneaza faptul ca in planul de realizare se va prevedea o singura etapa cu termenul de finalizare pana cel tarziu 10.12.2010

Forma modificata a documentelor de raportare pe care va rugam sa o utilizati incepand cu 1 septembrie 2009, poate fi descarcata de aici.
In atentia Contractorilor din cadrul Programului 4 – „Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare – Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007 - 2013

Avand in vedere faptul ca legea bugetului de stat pentru anul 2009 nu a fost aprobata si nu se cunoaste dimensiunea financiara a bugetului alocat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, tinand cont si de derularea acestor contracte in perioada de criza economica, va recomandam sa evitati angajarea de cheltuieli pentru anul 2009 pentru proiectele aflate in portofoliul dumneavoastra.
Va recomandam sa reluati angajarea cheltuielilor pe proiecte dupa aprobarea bugetului de stat pentru anul 2009 si angajarea sumelor pe acest an bugetar prin acte aditionale in conformitate cu prevederile art. 17 din contractul de finantare.04.12.2008

Documentele de raportare pentru anul 2009 se pot descarca de aici.
Modelul de Raport de activitate este disponibil aici.Ultima versiune a aplicatiei de contractare on-line.


04.11.2008

Listele cu echipele care realizeaza procesul de monitorizare a proiectelor finantate in cadrul Programului 4 – competitia 2008 pot fi accesate de la urmatoarele linkuri:

- pentru domeniul D1 - aici

- pentru domeniul D2 - aici

- pentru domeniul D3 - aici

- pentru domeniul D4 - aici

- pentru domeniul D5 - aici

- pentru domeniul D6 - aici

- pentru domeniul D7 - aici

- pentru domeniul D8 - aici

- pentru domeniul D9 - aici
31.10.2008

In atentia Contractorilor Programului Parteneriate – Competitia 2008

Ca urmare a adresei Nr. 11178/20.10.2008 emisa de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, va facem cunoscut ca termenele de predare ale etapelor prevazute pentru anul 2008, la contractele incheiate cu data de 1.10.2008 (Competitia 2) la Programul “PARTENERIATE", se vor decala in anul 2009, cu termenul limita de predare 28.02.2009.
In consecinta, bugetul proiectelor in cauza se majoreaza pentru anul 2009 cu valoarea diminuata in 2008, valoarea totala angajata prin contract ramanand nemodificata.
Dorim sa subliniem ca toate aceste contracte sunt incheiate cu data de 1.10.2008, data de la care se pot efectua si inregistra cheltuieli.
Modificarile necesare ca urmare a celor de mai sus se vor reglementa prin acte aditionale (generate de aplicatia de contractare on-line, conform instructiunilor diponibile aici) pana la 30.11.2008.06.10.2008

In atentia Contractorilor Programului Parteneriate – Competitia 2008

In urma procedurilor de introducere si de validare a contractelor de finantare on line, va informam ca, pana in data de 6 octombrie 2008, a fost validat un procent de 80% din numarul total.

Termenul limita pentru validarea, de catre contractori, a informatiilor on line, este 8 octombrie 2008.

In atentia celor care nu au terminat de validat contractele on line: nu lucrati cu versiuni neactualizate! Puteti sa pierdeti timp pretios!
In atentia celor care au contractele validate de catre monitorii CNMP: nu listati contractele in doua exemplare, decat cu aplicatiile actualizate!

Dupa ce ati validat contractele on line, urmeaza etapa validarii de catre monitorii CNMP. In cazul in care au fost depistate anumite probleme, acestea va vor fi aduse la cunostinta in doua moduri: printr-un email transmis catre Directorul de Proiect si printr-o informare in aplicatia dumneavoastra on line. La accesarea aplicatiei veti primi un mesaj scurt care va atentioneaza in legatura cu paginile unde au existat probleme. In acele pagini veti gasi doua butoane noi, unul de tip “Info"- care va detalia problema , si unul de tip “Re-validare" - care trebuie actionat doar dupa ce ati rezolvat problemele semnalate.

Dupa ce, intrand in aplicatia dvs. on line, gasiti pe prima pagina scris: “Status: contract dvs. a fost validat, si poate fi listat“, va rugam sa verificati ca folositi ultima versiune a aplicatiei (data este cea de pe site), si sa procedati la listarea documentelor care vor fi semnate in 2 exemplare.24.09.2008

In atentia Contractorilor Programului Parteneriate – Competitia 2008

Avand in vedere dificultatile tehnice semnalate la inregistrarea on-line datorate fluxului considerabil de informatii procesate intr-un interval de timp foarte scurt, va rugam sa continuati completarea documentelor on-line si dupa data de 26.09.2008.
In urma finalizarii completarii, informatiile vor fi verificate de catre monitorii CNMP care vor valida forma finala a contractului, pentru imprimarea acestuia.
Eventualele observatii facute de catre monitorii CNMP, vor fi solutionate tot on-line.
Va multmim pentru intelegere si cooperarea in vederea implementarii cu succes a unei initiative in premiera.20.09.2008

In atentia Contractorilor Programului Parteneriate – Competitia 2008

Incepand cu acest an, completarea contractului de finantare aferent programului Parteneriate se va realize on-line, folosind o aplicatie software, pusa la dispozitia dvs. de catre CNMP. Contractele de finantare vor trebui semnate cu data de 01.10.2008. In acest sens va rugam sa va instalati aplicatia software de mai jos si sa completati formularele existente in aceasta, cat mai repede posibil.

Pentru conectare veti folosi Userul si Parola primite la negociere, urmand ca dvs. sa schimbati parola la prima conectare. Acest lucru este necesar pentru a asigura confidentialitatea datelor ce vor fi completate.

Instructiunile de folosire ale aplicatiei vor putea fi vizualizate dupa instalare. Pentru probleme de ordin tehnic, va rugam sa ne trimteti un e-mail la adresa: contractare@cnmp.ro.

Monitorii nostrii vor verifica datele completate de dvs. si va vor semnala eventualele inadvertente, tot in cadrul aplicatiei software. In momentul in care datele completate de dvs. au fost validate de catre monitorii CNMP, puteti imprima din aplicatie contractul in forma finala.
Atentie: Pentru a fi complet, contractului imprimat din aplicatie, va trebui sa-i atasati formularul B, CV-urile si acordul ferm de colaborare.
Contractul semnat si stampilat se depune apoi la secretariatul CNMP, etaj 3, camera 321.

Kit-ul de instalare al aplicatiei software pentru realizarea contractului se poate descarca de aici (versiunea din data de 05.01.2010
)..

Observatii:

- Aplicatia ruleaza numai pe masinile echipate cu sisteme de operare Microsoft Windows.

- Kitul de instalare a fost impachetat folosind aplicatia WinZip. Daca nu puteti despacheta fisierul executabil, puteti descarca o versiune de evaluare a aplicatiei WinZip de la urmatorul link: WinZip.


- In cazul in care aplicatia software pentru realizarea contractului va anunta ca exista o versiune noua, dar nu face automat actualizarea la noua versiune, va rugam sa descarcati ultima versiune a aplicatiei de la link-ul de mai sus si sa o instalati manual.