<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1978
Nr Contract :
21010
Titlu proiectului :
FILTRE ACTIVE DE GENERATIA A 3-A
Acronimul proiectului :
 FAGEN3
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune efectuarea de cercetari privind filtrarea activa in regim complet deformant trifazat, pe trei directii principale. 1.Contributii de cercetare fundamentala privind definirea curentilor in regim nesinusoidal, pe baza unei teorii a puterilor fundamentata de autori prin: a)descompunerea curentului si definirea matematica a componentelor sale; b)caracterizarea componentelor ce nu corespund puterilor activa si reactiva; c)stabilirea relatiilor ce exista intre aceste componente si curentul total, d.p.d.v. matematic si energetic. 2.Aplicarea noilor dezvoltari teoretice in comanda filtrelor active prin: a)fundamentarea unei teorii unitare a puterilor/curentilor aplicabila in comanda filtrelor active; b)fundamentarea metodologiei de calcul a curentilor de referinta pe baza teoriei elaborate; c)analiza posibilitatilor de comanda a filtrelor active si compararea performantelor acestora; d)analiza influentei filtrului de interfata si a posibilitatilor de dimensionare optimala. 3.Realizarea unui filtru activ de generatia a 3-a (model experimental) prin: a)implementarea strategiei de comanda pe baza metodologiei de calcul a curentilor de referinta elaborate; b)implementarea unei metode de control a tensiunii pe condensatorul de sarcina; c)utilizarea sistemului DSP dSPACE; d)utilizarea unui filtru de interfata optimal. Contributiile propuse, unele nu se regasesc ca atare in fluxul principal de publicatii iar altele apar ca abordari recente diferite, sustin caracterul de filtru activ de generatia a 3-a. Fezabilitatea contributiilor propuse este sustinuta de: 1.Cercetarile efectuate anterior de directorul de proiect si de membrii echipei; 2.Initierea unor dezbateri stiintifice, printr-o lucrare comunicata, alta publicata intr-o revista indexata inspec si isi web of knowledge si o alta acceptata spre publicare in revista ELECTROMOTION, indexata inspec si isi web of knowledge; 3.Competenta stiintifica a directorului de proiect si a membrilor echipei.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1055914
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
970000
Directorul de proiect :
prof. dr. ing. BITOLEANU ALEXANDRU
Adresa e-mail a directorului de proiect :
abitoleanu@em.ucv.ro
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC INDA SRL
2.SC IPA SA - SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE AUTOMATIZARE
Pagina web a proiectului :
http://www.em.ucv.ro/cercetare(c) 2007 cnmp