<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1905
Nr Contract :
21003
Titlu proiectului :
CRESTEREA EFICIENTEI CONVERSIEI ENERGIEI SOLARE IN PLATFORME FOTOVOLTAICE ORIENTABILE
Acronimul proiectului :
 PLATSOL-PV
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul PLATSOL-PV valorifica experienta, competentele si resursele parteneriatului (4 universitati, un institut de cercetari, un IMM) in activitati CD competitive, pentru identificarea si dezvoltarea de solutii noi, eficiente si complexe, pentru sisteme cuprinzand platforme fotovoltaice (PV) orientabile, prin: (1) Design si realizare de sisteme mecatronice noi de orientare, cu consum energetic redus si costuri limitate; (2) Selectarea panourilor fotovoltaice cu eficienta maxima a conversiei la orientarea diurna si sezoniera; (3) Ideintificarea de solutii specifice, eficiente energetic, pentru implementarea plaftormelor PV orientabile in mediul construit si in locatii izolate, tinand seama de conditiile meteorologice specifice locatiilor montane si litorale din Romania. Scopul proiectului este de a creste competitivitatea CD in domeniul energiei durabile, cu precadere al sistemelor fotovoltaice prin conceperea, proiectarea si dezvoltarea de platforme PV cu sisteme de orientare (o platforma de testare si 4 sisteme complexe, optimizate energetic), in variante de functionare autonoma si/sau cuplate la retea, care vor fi propuse pentru brevetare. Rezultatele stiintifice se vor valorifica prin publicatii/ comunicari si in activitati de dezvoltare a resurselor umane tinere pentru cercetare. Proiectul promoveaza colaborarea cu mediul economic intr-un cluster reunind furnizori si beneficiari de CD, integrat in PT nationala de fotovoltaice. Extinderea acestui cluster intr-o retea este parte a strategiei de sustenabilitate a proiectului dupa incheierea finantarii. Proiectul fundamenteaza parteneriate active la nivel european pentru sisteme mecatronice incluse in sistemele de conversie a radiatiei solare. La final, parteneriatul va fi integrat in platforma europeana de fotovoltaice si va depune o propunere de proiect FP7. Proiectul, structurat in 6 etape, se deruleaza 36 de luni.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2157000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1949400
Directorul de proiect :
PROF. DR. ING. VISA ION
Adresa e-mail a directorului de proiect :
visaion@unitbv.ro
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Valahia din Targoviste
2.Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
3.Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
4.SC ICPE SA - INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE
5.CENTRUL DE TEHNOLOGII, INVENTICA SI BUSINESS S.A.
Pagina web a proiectului :
http://www2.unitbv.ro/pdsd/Projects/NationalProjects/2007/PLATSOLPV/tabid/1120/language/en-US/Default.aspx(c) 2007 cnmp