<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1858
Nr Contract :
11072
Titlu proiectului :
Sisteme de detectie pe baza de nanofire metalice multistrat pentru aplicatii biomedicale
Acronimul proiectului :
 NANOBIODET
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul abordeaza un subiect aflat la interferenta dintre fizica, chimie si medicina, avand ca scop realizarea, caracterizarea, functionalizarea si detectia unor noi sisteme de nanofire metalice magnetice si nemagnetice, in special a celor cu proprietati magnetice, si utilizarea acestora in identificarea unor biomolecule de interes medical prin metode optice si, respectiv, prin metode optice combinate cu procese de magnetoforeza. De asemenea, proiectul isi propune realizarea de nanofire metalice magnetice cu rol de suporturi de imobilizare de enzime pentru a fi utilizate intr-un biosenzor electrochimic in scopul manipularii prin intermediul campului magnetic a enzimelor imobilizate si a orientarii lor uniforme fata de suprafata electrodului de detectie si scaderii pragului de detectie. Un alt obiectiv al proiectului, important prin aspectul lui aplicativ, il constituie realizarea unor noi modele functionale de detectie a unor biomolecule de interes, in principal AND-anticorpi si enzime. De asemenea, proiectul va specializa resursa umana implicata in domenii interdisciplinare, va consolida relatiile profesionale existente intre grupurile de cercetare si va forma, intr-o tematica noua, un numar important de tineri specialisti in domeniul foarte vast si complex al aplicatiilor nanostiintelor in domeniul medical. Obiectivele propuse se incadreaza scopurilor programului 4, propunerea fiind relevanta pentru obiectivele generale ale ariei tematice 1.7. Nanoelectronica, fotonica si micronanosisteme integrate, 1.7.6. Tehnologii microfluidice, micro/nano- biosenzori, laboratoare pe un cip, microarrays, micro- si nanostructuri si micro- si nanosisteme pentru diagnosticare si tratament medical (inclusiv nanomedicina).
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Prof. Dr. Chiriac Horia
Adresa e-mail a directorului de proiect :
hchiriac@phys-iasi.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi
Parteneri (denumire institutie) :
1.SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. SPIRIDON IASI
2.UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
3.UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Pagina web a proiectului :
http://www.phys-iasi.ro/NANOBIODET.htm(c) 2007 cnmp