<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1744
Nr Contract :
21057
Titlu proiectului :
SISTEM INTEGRAT DE CULEGERE SI ANALIZA A DATELOR PENTRU ESTIMAREA INDICATORILOR DE CONTINUITATE A FURNIZARII ENERGIEI ELECTRICE SI DE EFICIENTA A INVESTITIILOR IN ACEST DOMENIU
Acronimul proiectului :
 QUALITEN
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul propus se incadreaza in politica UE in domeniul energiei privind crearea conditiilor pentru emiterea unor standarde unitare privitoare la calitatea energiei electrice, preocupari descrise si in The Third Benchmark Report on Quality of Electricity Supply 2005. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem scalabil de culegere de date privitoare la golurile si intreruperile in distributia puterii, sistem ce va permite calcularea corecta a indicatorilor de calitate, urmarirea disciplinei contractuale si elaborarea pe baze reale a standardelor si metodologiilor in domeniu.
In acest scop, se va dezvolta o retea de module inteligente care va asigura culegerea continua si pe termen lung a datelor legate de continuitatea serviciului de alimentare in nodurile retelelor electrice, date ce vor fi stocate la nivelul unor matrici tensiune-timp. Pe baza acestor date, modulele vor efectua calculul indicatorilor locali de calitate ai energiei electrice.
Sistemul va permite transferarea prin diverse metode a datelor provenind de la modulele inteligente intr-o baza de date aflata la nivelul unui server central, unde se va putea efectua analiza statistica a acestor date prin agregarea lor spatiala, permitandu-se in acest fel calculul indicatorilor globali de calitate ai energiei electrice (SAIDI, SAIFI, MAIFI, ENS, AIT, etc. ) corespunzatori zonei geografice monitorizate.
Se va elabora o metodologie care, avand la baza calculele statistice efectuate, sa permita estimarea investitiilor necesare pentru realizarea sigurantei in alimentare a consumatorilor dintr-o anumita zona geografica, reprezentata in mod specific prin asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica pe durata intreruperilor de scurta durata si a golurilor. Metodologia va asigura alegerea, intr-o situatie data, a celei mai bune solutii din punct de vedere tehnico-economic.
Durata proiectului(in luni) :
35
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/08/2010
Valoarea totala a proiectului :
2298134
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1932764
Directorul de proiect :
prof.dr.ing GOLOVANOV NICOLAE
Adresa e-mail a directorului de proiect :
nicolae_golovanov@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Universitatea "Politehnica" Bucuresti, Facultatea Energetica, Centrul de Cercetari Energetice si de Protectia Mediului
Parteneri (denumire institutie) :
1.ISPE SA - Bucuresti
2.FELIX IT SA - Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://qualiten.blogspot.com(c) 2007 cnmp