<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1691
Nr Contract :
21075
Titlu proiectului :
SISTEM HIBRID DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE UTILIZAND SURSE REGENERABILE
Acronimul proiectului :
 SHIELDS
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Dintre tehnologiile energetice utilizand surse regenerabile, cele bazate pe conversia energiei solare, respectiv eoliene, in energie electrica, sunt tehnologii curate, silentioase, robuste, cu costuri mici de intretinere si cu impact ecologic redus. Lumina soarelui, respectiv energia cinetica a vantului sunt gratuite, practic inepuizabile, neimplicand reziduuri nocive sau emisii de gaze cu efect de sera. Sistemele de producere a energiei electrice utilizand ca surse primare exclusiv energiile solara si eoliana, ridica insa probleme tehnice, datorita caracterului fluctuant al energiei vantului, respectiv datorita alternantei zi - noapte. Prin urmare, in regim autonom, continuitatea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor trebuie dublata de alte surse sigure, nefluctuante, de energie primara. Astfel de sisteme de producere descentralizata a energiei electrice utilizand surse combinate de energie primara, denumite sisteme hibride, reprezinta obiectul de studiu al proiectului de fata.
Tema de cercetare propusa urmareste studiul, proiectarea, realizarea experimentala, caracterizarea, optimizarea si monitorizarea unui sistem hibrid, integrat, de producere autonoma a energiei electrice, avand la baza functionarea in paralel a unei turbine eoliene si a unui sistem de panouri fotovoltaice, dublate de un grup electrogen alimentat cu biodiesel, respectiv de o baterie de acumulatori de mare capacitate, cu rol de tampon.
Principiul de functionare a sistemului hibrid propus are in vedere faptul ca in multe situatii potentialul solar si cel eolian se compenseaza in mod natural, functionarea in paralel a doua sisteme eolian/solar de conversie energetica permitand obtinerea unei sigurante sporite in alimentarea cu energie electrica a retelei de consumatori, respectiv atingerea unor randamente superioare functionarii lor separate.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2160000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Sl. dr. ing. TUDORACHE TIBERIU
Adresa e-mail a directorului de proiect :
tudorach@amotion.pub.ro
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC ICPE-ME SA - Institutul de Cercetari pentru Masini Electrice
2.SC ICPE-SAERP SA
3.ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI
4.CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI CURATE SI EFICIENTE IN ROMANIA
Pagina web a proiectului :
http://www.shields.pub.ro/(c) 2007 cnmp