<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1682
Nr Contract :
21056
Titlu proiectului :
METODE MODERNE DE REDUCERE A POLUARII SI CRESTERE A EFICIENTEI LA CENTRALELE COGENERATIVE CU TURBINE CU GAZE SI TURBOCOMPRESOARELE DE COMPRIMARE A GAZELOR NATURALE
Acronimul proiectului :
 MEMOCEN
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune realizarea in Romania a unei tehnologii moderne de reducere a noxelor si crestere a eficientei la centralele cogenerative si turbocompresoarele de comprimare a gazelor naturale, corespunzator politicii europene de combatere a schimbarilor climatice, limitarii vulnerabilitatii UE fata de importurile de hidrocarburi si promovarii ocuparii fortei de munca si a cresterii economice, furnizant astfel consumatorilor energie sigura la preturi convenabile. El raspunde obiectivului general al programului de crestere a competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor in domeniile prioritare, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare. Cresterea performantelor grupului cogenerativ sau a ciclului combinat gaze-abur implica functionarea in bune conditii a instalatiei de postardere, instalatie care asigura si flexibilitatea necesara adaptarii grupului la cerintele procesului tehnologic. Tehnologia preconizata a se dezvolta prin proiectul de fata are la baza principii si metode avansate de optimizare a ansamblulului turbomotor-postardere-cazan recuperator, fiind deosebit de necesara viitorului imediat al dezvoltarii industriale din Romania. Propunerea de proiect respecta conditiile obligatorii ale tipului de proiect, urmarind dezvoltarea stiintei si a tehnologiilor de varf din Romania, avand ca rezultat: realizarea unei instalatii de postardere automatizata, tinand cont de Prescriptiile Tehnice ISCIR; o propunere de brevetare pentru instalatia de postardere; o tehnologie integrata, eficienta-reducere de noxe, aplicabila la centralele cogenerative cu turbine cu gaze si turbocompresoarele de comprimare a gazelor naturale; un proiect cadru de aplicare a tehnologiei integrate; o baza de date privind potentialii beneficiari ai rezultatelor proiectului.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2237500
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
dr. ing. BARBU ENE
Adresa e-mail a directorului de proiect :
barbu.ene@comoti.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
2.SC Oskar von Miller Institut de conceptie, Cercetare si Proiectare Echipamente Termoenergetice SA
3.SC ERG PRESTARI SERVICII SRL
4.SC TERMOCAD SRL
5.SC ICEMENERG SA - FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE
Pagina web a proiectului :
http://www.comoti.ro/ro/Proiect_MEMOCEN.htm(c) 2007 cnmp