<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1608
Nr Contract :
11030
Titlu proiectului :
SISTEM LASER AVANSAT IN FEMTOSECUNDE PENTRU NANOSTRUCTURARE DE METAMATERIALE SI CRISTALE FOTONICE
Acronimul proiectului :
 FEMAT
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Materialele cu refractie negativa, intens studiate pe plan mondial in ultimii ani, deschid perspectiva unor noi fenomene fundamentale, cat si a unor aplicatii promitatoare in comunicatiile prin unde electromagnetice, dezvoltarea de superlentile cu rezolutie sub lungimea de unda, crearea de materiale antireflectante. Aceste noi materiale artificiale pot fi realizate ca structuri de metamateriale (MTM) sau cristale fotonice (CF). Tehnicile clasice folosite la realizarea acestor structuri periodice sunt din domeniul procesarilor microelectronice (depuneri in vid de straturi metalice sau dielectrice, procese fotolitografice). Extinderea MTM si CF din domeniul frecventelor de GHz catre THz si catre domeniul optic impune elaborarea de noi tehnologii de procesare cu rezolutie in domeniul nanometric. Datorita efectului termic neglijabil si a fenomenului optic neliniar de absorbtie multifotonica, laserul cu pulsuri de femtosecunde poate fi o unealta eficienta in tehnologiile de micro-nanoprocesare.
Noutatea stiintifica si complexitatea proiectului consta in aceea ca propune asocierea unor tehnici de procesare microelectronice cu cele fotonice bazate pe laseri cu pulsuri de femtosecunde.
Proiectul are ca obiective generale principale:
1. Cresterea competitivitatii in domeniul cercetare-dezvoltare prin dotarea facilitatii laser in femtosecunde existenta in Sectia Laseri-INFLPR cu sisteme avansate, controlate de calculator, care sa permita procesarea cu rezolutie sub-micronica de noi materiale complexe nanostructurate.
2. Microprocesarea de metamateriale si inscrierea de cristale fotonice in conformitate cu modelarile elaborate. Caracterizarea lor in vederea validarii tehnicilor de procesare folosite si a dezvoltarii de noi dispozitive cu aplicatii in comunicatiile prin unde electromagnetice din domeniul GHz pana in infrarosu.
Pentru atingerea acestor obiective s-a alcatuit un consortiu coordonat de INFLPR si avand ca parteneri IMT, PROOPTICA si UPB-Catedra de Fizica.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2075600
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr. Ing. Dabu Razvan
Adresa e-mail a directorului de proiect :
razvan.dabu@inflpr.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCURESTI
2.S.C. PROOPTICA S.A BUCURESTI
3.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://ssll.inflpr.ro/FEMAT/(c) 2007 cnmp