<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1562
Nr Contract :
21023
Titlu proiectului :
IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR ENERGETICE CURATE PRIN DEZVOLTAREA UNUI MOTOR TERMIC BAZAT PE ALIAJE METALICE ABSORBANTE DE HIDROGEN UTILIZAND ENERGIE SOLARA SAU ENERGII REZIDUALE
Acronimul proiectului :
 TECMOT
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Principalul obiectiv al proiectului este de a cerceta si dezvolta sisteme complexe pe baza de hidruri metalice necesare aplicatiilor bazate pe hidrogen ce privesc metode de conversie a energiei si realizarea unui motor termic cu hidrogen utilizand energia solara sau energii reziduale. Caracteristica sistemelor bazate pe aliaje absorbante de H2 este capacitatea acestora de a absorbi hidrogen la joasa presiune, de a stoca si apoi elibera hidrogenul la presiune inalta. Aceasta calitate este folosita in dezvoltarea unui motor termic, care utilizeaza hidrogenul ca fluid de lucru, alimentat cu energie solara sau energie termica reziduala, capabil sa realizeze conversia energiei termice direct in energie mecanica intr-un ciclu de tip Brayton.
In primele etape proiectul isi propune elaborarea si caracterizarea unor aliaje de stocare a H2 cu capacitate ridicata, care sa prezinte diferente cat mai mari a presiunilor de echilibru la absorbtie/desorbtie la gradienti mici de temperatura, obtinute prin pe baza studiilor aprofundate de corp solid şi a suprafeţei aliajelor.
In etapele urmatoare vor fi elaborate solutii tehnice inovative pentru realizarea unui motor termic compus dintr-un modul de compresie termica a H2 in hidruri metalice, cu un transfer rapid de caldura si masa utilizand energie termica reziduala sau obtinuta prin conversia energiei solare si un modul pneumatic cu hidrogen pentru dezvoltarea de energie mecanica. Proiectul se va finaliza prin realizarea si caracterizarea modelului functional al Sistemului complex de pompare a apei bazat pe motorul termic cu hidruri metalice utilizand energia solara, sistem autonom din punct de vedere energetic capabil sa asigure apa, la un debit si presiune convenabile, in zone fara acces la surse de energie conventionala. Proiectul isi propune unirea eforturilor din cele mai importante centre cu preocupari si rezultate remarcabile in domeniul hidrogenului.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Ing POPENECIU GABRIEL
Adresa e-mail a directorului de proiect :
gabip@s6.itim-cj.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE - IMNR BUCURESTI
2.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI
3.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://www.itim-cj.ro/PNCDI/PN%20II%2021-023%20PARTENERIATE/index.htm(c) 2007 cnmp