<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1535
Nr Contract :
11060
Titlu proiectului :
Fotodetectori bazati pe nanofire multisegment
Acronimul proiectului :
 Fotonanofir
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Scopul acestui proiect este legat de prepararea si studiul unor fotodetectori bazati pe nanofire multisegment si anume diode Schottky, homo si heterojonctiune. Metoda de preparare a acestor nanofire va fi metoda sablon. Sabloanele vor fi membrane polimerice nanoporoase. Nanoporii vor fi umpluti cu materialul dorit folosind depunerea electrochimica. Abordarea este suficient de flexibila astfel incat sa permita fabricarea de nanofire multisegment de tipul metal - semiconductor - metal sau chiar nanofire prezentand jonctiuni semiconductoare.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr. Enculescu Ionut-Marius
Adresa e-mail a directorului de proiect :
encu@infim.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea din Bucuresti
2.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR BUCURESTI
3.UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
4.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 - Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://www.infim.ro/~encu/index(c) 2007 cnmp