<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1503
Nr Contract :
21074
Titlu proiectului :
TEHNOLOGIE NOUA DE SEPARARE A URANIULUI PRIN EXTRACTIE CU SOLVENTI IN CAMP DE ULTRASUNETE CU IMPACT BENEFIC ASUPRA REDUCERII CONTAMINARII CU URANIU A AREALULUI INCONJURATOR
Acronimul proiectului :
 UEXUS
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Scopul acestui proiect este reducerea contaminarii arealului industrial al Uzinei de procesare a minereurilor uranifere Feldioara, prin elaborarea unei tehnologii noi de purificare a uraniului prin extractie lichid-lichid in camp ultrasonic. Politica UE , pe baza Directivei 96 29 EURATOM 2000 urmareste reducerea in timp a contaminarii suprafetelor terenurilor care fac parte din zonele de exploatare si procesare a minereurilor radioactive. Este cunoscut faptul ca la procesarea minereurilor uranifere in operatia de purificare a uraniului prin extractie cu solventi rezulta emulsii stabile, faza a treia, ingolband fazele apoasa si organica , cu continuturi mari de uraniu. Gradul de formare a acestor emulsii stabile este determinat de incidenta unor factori favorizanti depinzand de nivelul impuritatilor din solutiile uranifere apoase supuse purificarii si de modul de operare. Aceste emulsii stabile , constituind deseuri tehnologice sunt evacuate in iazuri, contribuind la cresterea nivelului de contaminare atat a spatiilor tehnologice, unde sunt manipulate ,cat si a iazurilor de depozitare.Obiectivele generale si specifice propuse pentru realizarea proiectului sunt in concordanta cu obiectivele si prioritatile programului privind elaborarea unei tehnologii atat de restaurare a factorilor de mediu cat si de reducere a deteoriorarii acestora ca rezultat al proceselor industriale. Utilizarea sonochimiei in procedeul de purificare a uraniului prin extractie lichid-lichid induce complexitatea stiintifica si tehnica a proiectului propus. Benficiile ce se estimeaza a se obtine dupa implementarea proiectului sunt atat de natura ecologica cat si de natura economica prin cresterea randamentului de procesare datorita reducerii pierderilor tehnologice. Experienta partenerilor implicati in rezolvarea problemelor este o garantie a sanselor de succes a proiectului.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1930000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1860000
Directorul de proiect :
drd.ing Panturu Eugenia
Adresa e-mail a directorului de proiect :
eugenia.panturu@icpmrr.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea din Bacau
2.UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
3.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
4.S.C. ECOPROIECT SRL
5.Universite Littoral Cote d Opale Dunkerque, Franta
Pagina web a proiectului :
http://www.icpmrr.ro/21074.html(c) 2007 cnmp