<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1470
Nr Contract :
21037
Titlu proiectului :
TEHNOLOGIE ENERGETICA DURABILA, IN VEDEREA PROMOVARII RESURSELOR MINERALE URANIFERE INDIGENE, PRIN OPTIMIZAREA PROCEDEULUI DE PURIFICARE A URANIULUI
Acronimul proiectului :
 TEDPUR
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul se refera la optimizarea operatiei de purificare a uraniului prin extractie lichid-lichid. In procesarea uraniului din minereuri pana la combustibilul nuclear pe baza de uraniu natural, pentru centrale nuclear-electrice, operatia de purificare nucleara a uraniului are o importanta deosebita. In Romania exista la Compania Nationala a Uraniului-Sucursala Feldioara, o uzina pentru obtinerea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu, din care la Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitesti se obtine, prin pastilare, combustibilul pentru Centrala Nucleara de la Cernavoda. In operatia principala a fluxului tehnologic a uzinei, purificarea uraniului prin extractie lichid-lichid, randamentul de procesare este de 91,65 procente . Pierderile de uraniu in timpul operatiei se datoresc formarii emulsiilor stabile care constituie deseuri tehnologice.Tehnologia de fabricare a dioxidului de uraniu de la Feldioara este similara altor uzine din strainatate, fiind elaborata dupa oferta firmei Leybold Heraeus si omologata de Producatorul Canadian.Pe plan mondial, 6 procente din energia electrica obtinuta in centrale nucleare, este obtinuta in reactoare nucleare tip CANDU, care functioneaza pe baza de uraniu natural..Proiectul propune reducerea pierderilor de uraniu in operatia de purificare a uraniului prin reducerea factorilor a caror incidenta duce la formarea emulsiilor stabile: continuturile de impuritati din solutiile apoase uranifere, continuturile produsilor de degradare a extractantului organic si a modului de operare.Sunt considerate conditii optime pentru operatia de purificare a uraniului prin extractie lichid-lichid: aciditatea solutiei 3N acid azotic, temperatura solutiilor minim 20 grade Celsius,continutul maxim de impuritati in solutiile apoase 0,1 g silice; 0,1 g suspensii solide si 0,15 g molibden;absenta produsilor de degradare ai tri-n -butil fosfatului : monobutil fosfatul si dibutil fosfatul .
Durata proiectului(in luni) :
27
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/12/2009
Valoarea totala a proiectului :
2040000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
ing. Filcenco-Olteanu Antoneta Constantina
Adresa e-mail a directorului de proiect :
tonyfil2002@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
2.Universitatea din Bacau
3.Universite Littoral Cote d Opale Dunkerque, Franta
4.S.C. ECOPROIECT SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.icpmrr.ro(c) 2007 cnmp