<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1462
Nr Contract :
21020
Titlu proiectului :
Promovarea tehnologiilor energetice curate in industria sticlei de menaj si tehnice, in contextul dezvoltarii durabile
Acronimul proiectului :
 CLEANTECHGLASS
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Prezenta propunere de proiect reprezinta o abordarea integrata a problematicii eficientei energetice a proceselor din industria elaborarii si prelucrarii sticlei de menaj si tehnice, concomitent cu reducerea impactului asupra mediului. Proiectul este in deplina concordanta cu obiectivele Programului 4 precum si cu obiectivele specifice directiei de cercetare 2.1.4: Promovarea tehnologiilor curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.
In acest sens principalele obiectivele avute in vedere sunt: cresterea eficientei (energetice, ecologice si economice) a proceselor tehnologice din industria sticlei de menaj si tehnice, reducerea impactului asupra mediului (reducerea emisiilor de CO2), implementarea in cadrul proceselor tehnologice a unor echipamente noi, performante. Proiectul analizeaza si posibilitatile de reciclare a sticlei si de valorificare a cesteia in procesele de elaborare si prelucrare a sticlei de menaj si tehnice, estimand efectele energetice si ecologice pe care le implica. Rezultatul estimat este dezvoltarea unor metode si metodologii de analiza complexa precum si elaborarea unor solutii tehnice care sa permita o producere curata (eficienta energetica, ecologica si economica) a sticlei in Romania. Consecintele aplicarii acestor solutii permit reducerea emisiei de CO2 asigurand conditiile pentru aplicarea mecanismelor Protocolului de la Kyoto. Solutiile dezvoltate si echipamentele propuse, precum si modelele de analiza complexe (energetica, ecologica si economica), cu posibilitati de extindere a domeniului de aplicabilitate, prezinta in cea mai mare parte noutati la nivel national, iar unele chiar la nivel international (internalizarea efectelor de mediu in cadrul modelelor complexe). Activitatea de cercetare este interdisciplinara reunind specialisti din domenii diverse. Rezultatele proiectului vor fi diseminate pe scara larga şi vor fi puse la dispozitia potentialilor beneficiari.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1961875
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1800000
Directorul de proiect :
Conf. dr. ing. Patrascu Roxana
Adresa e-mail a directorului de proiect :
op3003@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Universitatea Politehnica Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
Pagina web a proiectului :
http://www.cceei.energ.pub.ro/cleantechglass/index.html(c) 2007 cnmp