<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1455
Nr Contract :
21009
Titlu proiectului :
STRATEGII DE DEZVOLTARE ENERGETICA DURABILA UTILIZAND ANALIZA CICLULUI DE VIATA A TEHNOLOGIILOR DE CONVERSIE A ENERGIEI PRIMARE
Acronimul proiectului :
 STENDUR
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Obiectivul acestui proiect consta in dezvoltarea unei strategii energetice care trebuie sa fie capabila sa sustina o crestere economica durabila, bazata pe armonizarea cerintelor de eficienta economica, considerentelor sociale si obiectivelor de mediu. Proiectul isi propune sa analizeze diverse scenarii de strategie energetica nationala si sa selecteze scenariul energetic ce trebuie sa faca fata principalelor provocari ce se manifesta la nivel intern si global: securitatea alimentarii cu energie, cresterea competitivitatii economice si reducerea impactului asupra mediului inconjurator.
Pentru a putea analiza impactul diferitelor scenarii de acoperire a necesarului de energie finala la orizonturile de timp 2020 si 2030, se va utiliza la inceput metodologia Analiza Ciclului de Viata (ACV) a tuturor filierelor de conversie a energiei, iar deciziile finale vor fi luate pe baza rezultatelor obtinute in cadrul aplicarii unei analize multicriteriale. Aceasta reprezinta, apreciem noi, elementul esential de originalitate a lucrarii.
Unul din principalele rezultate obtinute in cadrul acestui proiect de cercetare consta in elaborarea unui model conceptual realizat in baza metodologiilor Analizei Ciclului de Viata si analizei multicriteriale si care ia in considerare strategiile de dezvoltare energetica durabila.
Lucrarea se incadreaza in studiile europene din domeniu, existand o cooperare stransa si complementara intre autorii propunerii si colective de cercetare similare din Europa cu care colaboreaza de circa 5 ani: Department of Chemical Engineering (Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia); Genie des Procedees Industriels (Universite de Technolgie de Compiegne, Franta); Departamento di Ingegneria Civile e Ambientale (University of Trento, Italia); Universite de Nancy (Franta); ENEA Research Institute (Italia); Ecole des Mines de Nantes si Ecoles des Mines Douai (Franta). In varianta scrisa sunt anexate scrisorile de interes de la U Trento si EM Douai.
Durata proiectului(in luni) :
35
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/08/2010
Valoarea totala a proiectului :
2289808
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1990000
Directorul de proiect :
Prof.dr.ing. Badea Adrian Alexandru
Adresa e-mail a directorului de proiect :
badea@energ.pub.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul de Studii si Proiectari Energetice
2.SC ICEMENERG SA - FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE
3.SC IPA SA - SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE AUTOMATIZARE
4.Academia Oamenilor de Stiinta din Romania
5.Societatea pentru Energii Regenerabile, Inepuizabile si Noi
Pagina web a proiectului :
http://cceei.energ.pub.ro/stendur/index.html(c) 2007 cnmp