<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1450
Nr Contract :
11021
Titlu proiectului :
Platforma wireless integrata de acces local pentru banda larga si mobilitate, cu autoorganizarea resurselor
Acronimul proiectului :
 PABMAR
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul are ca obiectiv realizarea unei platforme pentru stabilirea de solutii wireless de acces de banda larga, cu mobilitatea utilizatorului. Tehnologiile prezente ofera solutii de retele wireless, utilizabile individual sau interconectate. Se folosesc Wi-Fi, WiMAX (local), Bluetooth, WiBro etc., care se pot combina cu solutii celulare: CDMA, UMTS, WiMAX etc. Este necesar sa se acopere diferite forme de retele mobile, de acces local, inclusiv retele de domiciliu, atat pentru zone aglomerate si, mai ales, pentru zone cu populatie dispersata.
Resursele de care dispun sistemele de acces sunt limitate si folosirea lor la capacitatea maxima, presupune utilizarea lor in functie de necesitati.
Folosirea resurselor radio genereaza probleme speciale, pentru resurse cu limitate, ca spectrul electromagnetic, unde problema perturbatiilor reciproce din cadrul retelei si dintre eventuale retele adiacente este esentiala pentru buna functionare a echipamentelor.
Necesitatea folosirii optime a resurselor devine si mai evidenta in cazul unor retele de tip mesh, unde problema se extinde si la redistribuirea lor intre diferitele echipamente care configureaza reteaua, in functie de serviciile si de aplicatiile realizate.
Intre folosirea resurselor sistemului si QoS, pentru serviciile de banda larga si multimedia, exista o legatura directa si este necesar sa se stabileasca un mecanism integrat de legatura, care sa aiba in vedere atat conexiunile nomadice si mobile cat si pe cele statice.
Proiectul isi propune ca, pornind de la solutii existente, pe baza unei platforme de test corespunzatoare, organizate la parteneri, sa se genereze noi idei si solutii pentru folosirea cat mai eficienta a resurselor sistemelor interconectate, pentru oferirea de servicii si aplicatii diverse, de banda larga si multimedia. Platforma constituita la parteneri, va putea fi folosita si dupa terminarea proiectului pentru experimentari ulterioare si ca model pentru cazuri reale.
Durata proiectului(in luni) :
34
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/07/2010
Valoarea totala a proiectului :
1792000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1792000
Directorul de proiect :
Dr. ing. NICOLAESCU STEFAN-VICTOR
Adresa e-mail a directorului de proiect :
stnicol@co.cnscc.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETARI PENTRU COMUNICATII
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
2.Universitatea din Pitesti
3.Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Pagina web a proiectului :
http://89.46.161.13/pabmar/(c) 2007 cnmp