<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1440
Nr Contract :
31093
Titlu proiectului :
CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA BARIERELOR REACTIVE LA TRATAREA APELOR REZIDUALE REZULTATE LA UZINELE DE PROCESARE A MINEREURILOR URANIFERE
Acronimul proiectului :
 URTECH
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
Scopul acestui proiect complex il constituie elaborarea, in parteneriat,a unei ecotehnologii de epurare, la sursa, a apelor reziduale provenite de la o uzina de procesare alcalina a minereurilor de uraniu la nivelul impus de normele emise de CNCAN, in vederea evitarii contaminarii apelor de suprafata sau a panzei freatice. In conformitate cu Directiva Cadru Apa 2000 60 EC in privinta utilizarii durabile a apei, obiectivul major il reprezinta reducerea incarcaturii contaminante din apele uzate.De aici obligativitatea agentilor industriali de a pretrata efluentii inainte de deversare.Procedeul tehnologic propus de utilizare a barierelor reactive reprezinta o ecotehnologie deoarece este o metoda pasiva de tratare a apelor poluate,iar poluantii sunt transformati intr-o forma acceptabila pentru mediu.Caractrerul complex se refera la implementarea barierelor reactive la depoluarea apelor uzate avand drept componenta reactiva materiale nanostructurate specifice pentru retinerea componentelor poluante. Ca obiective urmarite proiectul implica realizarea, in parteneriat a structurilor de nanomateriale, caracterizarea si determinarea performantelor acestora, determinarea componentelor barierei reactive,realizarea modelului experimental de coloana de percolare, elaborarea tehnologiei si a parametrilor de proces si demonstarea functionalitatii si utilitatii procedeului.Obiectivele generale si specifice propuse pentru realizarea proiectului sunt in concordanta cu obiectivele si prioritatile programului privind elaborarea, in parteneriat ,a unei ecotehnologii inovative pentru restaurarea factorilor de mediu naturali.Beneficiile ce se estimeaza a se obtine dupa implementarea proiectului sunt: reducerea impactului functionarii instalatiilor nucleare asupra mediului ambiant; aducerea apelor uzate in parametri calitativi care sa permita incadrarea lor in clasa apelor curate in timp extrem de redus.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1964000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1900000
Directorul de proiect :
chim. Radulescu Rozalia
Adresa e-mail a directorului de proiect :
roradulescu@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea din Bacau
2.UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
3.S.C. ECOPROIECT SRL
4.Universite Littoral Cote d Opale Dunkerque, Franta
Pagina web a proiectului :
http://www.icpmrr.ro/31093.html(c) 2007 cnmp