<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1430
Nr Contract :
31076
Titlu proiectului :
PROCEDEE TERMICE AVANSATE DE PIRO-GAZEIFICARE A DESEURILOR URBANE CU PRODUCERE DE ENERGIE
Acronimul proiectului :
 PIROGAD
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune, pentru prima data in Romania, sa faca o analiza completa a variantelor viabile din punct de vedere tehnic si economic de conversie in energie electrica si termica a deseurilor urbane. Se vor studia tehnologii de ultima generatie pe plan international: piroliza si gazeificarea, ca alternativa la procedeul clasic de incinerare, precum si procedeul biologic alternativ de fermentare anaeroba cu producere de biogaz. Acest ultim procedeu poate constitui o solutie complementara celor termice, la nivel national, adaptat micilor localitati cu depozite controlate de deseuri. In cadrul proiectului se vor realiza experimentari la nivel laborator si semi-pilot industrial pentru obtinerea de combustibili cu caracteristici energetice superioare (gaz de sinteza, gaz de piroliza, cocs, biogaz), utilizabili in situ sau la distanta ca vectori energetici, analizandu-se solutiile optime de valorificare energetica a deseurilor.
Solutionarea rapida a impactului depozitarii necontrolate a deseurilor impreuna cu utilizarea acestora ca sursa alternativa de energie si de materiale recuperabile constitue una din prioritatile strategiei nationale privind deseurile solide. Rezultatele proiectului vor permite introducerea in sistemul energetic a deseurilor urbane ca sursa primara de energie folosind instalatii cu performante energetice si ecologice superioare. Lucrarea se incadreaza in studiile europene din domeniu, existand o cooperare stransa si complementara intre autorii propunerii si colective de cercetare similare din Europa cu care colaboreaza de circa 6 ani: Department of Chemical Engineering (Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia); Genie des Procedees Industriels (Universite de Technolgie de Compiegne, Franta); Departamento di Ingegneria Civile e Ambientale (University of Trento, Italia); Universite de Nancy (Franta); ENEA Research Institute (Italia); Ecole des Mines de Nantes si Ecoles des Mines Douai (Franta).
Durata proiectului(in luni) :
34
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/07/2010
Valoarea totala a proiectului :
2066000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1990000
Directorul de proiect :
Prof.dr.ing. Apostol Tiberiu
Adresa e-mail a directorului de proiect :
tiberius96@k.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
2.Universitatea din Craiova
3.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - ICIM BUCURESTI
4.SC IPA SA - SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE AUTOMATIZARE
5.Centru de cercetare stiintifica in domeniul biochimiei aplicate si biotehnologiei - BIOTEHNOL Bucuresti
6.Academia Oamenilor de Stiinta
Pagina web a proiectului :
http://cceei.energ.pub.ro/pirogad/index.html (c) 2007 cnmp