<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1425
Nr Contract :
31092
Titlu proiectului :
Hazarde naturale si tehnologice care pot produce dezastre in Romania. Evaluarea riscurilor si masuri de preantampinare si limitare a impactului asupra societatii si mediului inconjurator
Acronimul proiectului :
 HNTCPPDRERMPLIAS
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
In prima etapa, proiectul va aborda problematica hazardelor naturale si tehnologice intalnite pe plan mondial. Vor fi evidentiate evolutii si tendinte actuale in domeniu, conceptia ONU despre hazarde. Vor fi investigate, inventariate si clasificate toate tipurile posibile de hazarde, vor fi analizate conceptele de vulnerabilitate si risc privind producerea de de dezastre.
In etapa a doua vor fi analizate hazardele naturale si tehnologice care pot produce dezastre in Romania. Initial se vor identifica hazardele care au loc sau se pot manifesta in tara noastra apoi se va face o inventariere a hazardelor care au produs dezastre in decursul timpului.
Masurile de preantampinare a impactului hazardelor asupra societatii si mediului inconjurator din Romania vor fi studiate in etapa a treia. Vor fi analizate cauzele care pot conduce la aparitia de dezastre, avandu-se in vedere specificul si conditiile de vulnerabilitate ale teritoriului romanesc. Se vor deduce masurile ce se impun a fi luate pentru evitarea impactului hazardelor in general si asupra teritoriului romanesc in special.
Ultima etapa de studiu priveste masurile de limitare si inlaturare a impactului dezastrelor asupra societatii si mediului inconjurator din Romania. Astfel, se vor deduce si se vor propune masuri de limitare si de inlaturare a efectelor dezastrelor cosmice, a dezastrelor produse de factorii interni ai Pamantului, a dezastrelor datorate hazardelor hidrometeorologice si biologice, a dezastrelor cauzate de factorii antropici (accidente tehnice si tehnologice, poluarea mediului, reducerea biodiversitatii, despaduriri si degradari ale padurilor, schimbari climatice etc.).
Concluziile si propunerile de masuri aplicabile spatiului romanesc, in ideia de a preveni si limita pagubele umane, materiale si de mediu, se vor concretiza intr-un plan de masuri unic, aplicabil la nivelul intregii tari, precum si intr-o strategie centralizata de monitorizare si de prevenire a efectelor dezastrelor.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1275000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1275000
Directorul de proiect :
Conf.dr.ing. Marinescu Mihai
Adresa e-mail a directorului de proiect :
mmar54@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Universitatea din Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - ICIM BUCURESTI
2.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI - IGR BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://www.unibuc.ro/ro/pc_pn2-31092_ro(c) 2007 cnmp