<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1415
Nr Contract :
11022
Titlu proiectului :
SISTEM INTERACTIV DE ANALIZA GRAMATICALA PENTRU LIMBA ROMANA SCRISA. MODEL TEORETIC SI TEHNOLOGIE DE IMPLEMENTARE
Acronimul proiectului :
 SINTEGRO
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Ne propunem sa realizam un sistem interactiv de analiza gramaticala a textelor romanesti, avand ca dezvoltari practice:
a) verificator gramatical pentru textele romanesti - aplicatie de sine statatoare si incorporabila in editoarele de texte;
b) aplicatie educationala interactiva pentru predarea romanei la nivel preuniversitar si ca limba straina.
Cercetarile echipei multidisciplinare se continua cu analiza gramaticala.
Obiectivele principale sunt: 1) descrierea formala a nivelului transsintagmic; 2) realizarea analizorului sintactic interactiv pentru romana; 3) implementarea unui verificator gramatical pentru texte; 4) crearea unei aplicatii educationale pentru romana standard. Cercetarea este organizata in 5 etape: I Documentarea analizei gramaticale. Aspecte functionale si formale; II Descrierea formala a structurilor intra- si inter-propozitionale; III Proiectarea sistemului de verificare gramaticala; IV Realizarea sistemului de verificare gramaticala; V Proiectarea si realizarea sistemului de asistare a invatarii limbii si de dezvoltare a abilitatilor de comunicare scrisa.
Proiectul valorifica realizarile partenerilor (UBB: implementarea automatizata a concordantelor textelor poetice romanesti; SITC: dictionar morfologic al limbii romane si analizor morfologic; UTCN: interfete grafice, site-uri web), ca si experienta comuna in realizarea proiectului CEEX, Modulul I, Sistem informatic pentru analiza sintagmatica a textelor in limba romana. Fundamentare teoretica si implementare - SIASTRO.
Vom realiza doua prototipuri: 1. verificatorul gramatical; 2. aplicatia educationala, precum si documentatia stiintifica respectiva.
Aplicatiile vor plasa limba romana intre limbile tratate deja informational, un element esential pentru limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Directia de cercetare este 1. Tehnologia Informatiei si Comunicare, cu obiectivul specific 1.2.6 Sisteme informatice pentru gestiunea si dezvoltarea de continut digital interactiv (e-content).
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
conferentiar universitar doctor MORITA EMMA SIMONA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
emma_morita@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC. SOFTWARE ITC CLUJ SA
2.Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Pagina web a proiectului :
http://www.sintegro.rolingva.ro/(c) 2007 cnmp