<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1412
Nr Contract :
21040
Titlu proiectului :
Optimizarea functionarii hidrogeneratoarelor electrice prin modernizarea sistemelor de excitatie in vederea cresterii eficientei energetice si competitivitatii lor
Acronimul proiectului :
 GENEX
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Producerea energiei electrice se face in prezent aproape in totalitate cu ajutorul generatoarelor sincrone. De regula,acestea sunt masini electrice de putere medie si mare,cu durata mare de functionare,de circa 30 de ani,timp dupa care se reabiliteaza. De aceea,functionarea lor cu eficienta energetica maxima si fiabilitate in alimentarea retelelor electrice sunt cerinte esentiale.
In prezent,majoritatea generatoarelor sincrone din tara sunt fie cu excitatoare rotative -generator de curent continuu,fie cu diode rotative. Doar cateva unitati la nivel national au variante de excitatie statica. In ultimii ani se pune un accent deosebit pe modernizarea sistemelor de excitatie a generatoarelor sincrone pentru a realiza performantele de reglare a tensiunii care rezulta din reglementarile impuse de Uniunea Comunitara de Transport Electric si de Transelectrica.
O prioritate o au cercetarile pentru dezvoltarea unor sisteme de excitatie statica destinate hidrogeneratoarelor,care au caracteristici unicat (sau serie mica),constante electromagnetice mari,mase inertiale mari ce pot conduce la supratensiuni periculoase in cazul unor regimuri tranzitorii.
Proiectul vizeaza studiul teoretic si experimental al sistemelor de excitatie cu reglare digitala,in vederea cresterii randamentului si automatizarii producerii de energie in hidrocentrale.
Proiectul se racordeaza astfel la cercetarile actuale privind dezvoltarea unor sisteme de reglare digitale performante si perfectionarea strategiilor de reglare,avand ca element de executie sisteme de excitatie statica. Aceste sisteme noi urmaresc inclusiv reducerea varfurilor de supratensiune si dezvoltarea unor module de dezexcitare-fortare a excitatiei,care sa asigure viteze de raspuns mari.
Se precizeaza ca acest proiect care are ca realizare practica un model de laborator si un model industrial sa se continue intr-o faza ulterioara in cadrul unui alt parteneriat care sa vizeze realizarea unui prototip omologat.
Durata proiectului(in luni) :
30
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/03/2010
Valoarea totala a proiectului :
1441000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1441000
Directorul de proiect :
Dr. ing. Nedelcut Silvius-Dorel
Adresa e-mail a directorului de proiect :
dnedelcut@icmet.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
2.Academia Romana Filiala Timisoara
3.Universitatea din Craiova
Pagina web a proiectului :
http://www.icmet.ro/genex_r.htm(c) 2007 cnmp