<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1406
Nr Contract :
31025
Titlu proiectului :
Fundamentarea stiintifica pentru includerea zonei Cusma (jud. Bistrita-Nasaud) in Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000
Acronimul proiectului :
 FIZCNAT2000
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
Pe langa beneficiile aduse de aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat si o serie de obligatii in toate domeniile de activitate. In domeniul protectiei naturii, tara noastra are obligatia de a contribui la crearea Retelei Natura 2000.
Conform datelor existente, propunerea de sit Natura 2000 Cusma prezinta un potential deosebit pentru identificarea unor populatii viabile a unor specii de interes comunitar.
Scopul proiectului este de a obtine date referitoare la patrimoniul natural al zonei Cusma si de a promova la nivel national si regional aceste date.
Realizarea unor cerceuroase in situl Cusma, va crea premisele pentru adoptarea unor solutii viabile de matari stiintifice rignagement, permitand valorificarea eficienta a patrimoniului natural existent si dezvoltarea durabila a zonei.
Principalele obiective ale proiectului sunt: ►crearea premiselor pentru indeplinirea obligatiilor Romaniei fata de Uniunea Europeana; ► identificarea habitatelor si speciilor de interes comunitar din zona studiata; ► evaluarea cantitativa a populatiilor de carnivore mari din zona studiata; ► realizarea unei baze de date relevante referitoare la flora si fauna zonei studiate; ► crearea premiselor pentru elaborarea si implementarea unui plan de management adecvat; ► stabilirea unor relatii de colaborare cu factorii interesati din zona.
Rezultatele principale preconizate in urma derularii proiectului sunt: ► realizarea inventarului habitatelor, florei si faunei din zona Cusma; ► realizarea unei baze de date care sa cuprinda rezultatele obtinute in urma inventarierii; ► utilizarea informatiilor obtinute pentru fundamentarea stiintifica a propunerii de declarare a zonei Cusma ca sit Natura 2000; ► utilizarea informatiilor ca punct de plecare pentru elaborarea planului de management pentru situl Cusma; ► constientizarea factorilor interesati din zona asupra importantei protejarii patrimoniului natural existent; ► crearea premiselor pentru dezvoltarea durabila a zonei.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1600000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1600000
Directorul de proiect :
conf.dr.ing PROOROCU MARIAN
Adresa e-mail a directorului de proiect :
biodiversitate@arpmnv6.ro
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA
Parteneri (denumire institutie) :
1.AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA
2.Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
3.AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD
Pagina web a proiectului :
http://www.usamvcluj.ro/cusma/proiect.html(c) 2007 cnmp