<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1376
Nr Contract :
31006
Titlu proiectului :
REALIZAREA HARTII GEOCHIMICE DE DETALIU A MUNICIPIULUI BUCURESTI, ILUSTRAND GRADUL DE AFECTARE/CONSERVARE AREALA A FACTORILOR DE MEDIU: APA (SUBTERANA SI DE SUPRAFATA), SOL SI PLANTE
Acronimul proiectului :
 ENVIBUCHARESTMAP
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul propune realizarea hartii geochimice de detaliu (sc. 1:5.000) vizand ilustrarea spatiala (1821 km2) a distributiei agentilor poluanti (metale grele, pesticide, substante organice, hidrocarburi grele - C10-C40, detergenti etc.) prin probari sistematice, analize chimice si reprezentari cartografice pe suport digital vectorial asociat unei baze topo-cartografice recente (inclusiv, ortofoto recente). Sunt vizati, in vederea evaluarii gradului de afectare/conservare, factorii de mediu (sol, apa subterana si de suprafata, plante) supusi impactului violent determinat de hazarde naturale (inundatii, cutremure, alunecari de teren) si mai ales de activitatii antropice. Prin prelevarea de probe sistematice, la densitati care sa asigure reprezentativitatea pe unitati areale cat mai mici, prin analiza fizico-chimica a probelor prelevate, vizand categorii specifice (As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mg, Na, Ni, Pb, Se, Sn, Te, Tl, U, V, Zn, hidrocarburi aromatice mononucleare si poliaromatice, pH, conductivitate, oxigen dizolvat, NH4+, NO2, NO3, PO4, Cl, SO4, fenoli, BTEX, PAH, bifenili policlorurati, insecticide organoclorurate), prin analiza statistica a valorilor analitice si reprezentarea grafica pe suportul vectorial al hartii de detaliu a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov (Regiunea de Dezvoltare 8 Romania) se estimeaza realizarea unei imagini fidele a calitatii factorilor de mediu, inclusiv identificarea arealelor afectate de dezvoltarea unor activitati necontrolate si iresponsabile din perioada comunista si perpetuate pana in prezent de sistemul economic si socio-cultural (unitaţt industriale sau industrial-agrare abandonate generatoare de scurgeri toxice sau slab contaminante, unitati cu activitati curente poluante, neautorizate de autoritatile de mediu, unitati economice cu activitate poluanta neinregistrate-neidentificate juridic.
Durata proiectului(in luni) :
28
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/01/2010
Valoarea totala a proiectului :
2700000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Drd. DORDEA Dorin Gheorghe
Adresa e-mail a directorului de proiect :
dorin_dordea@prospectiuni.ro
Institutia coordonatoare :
Societatea Comerciala PROSPECTIUNI S.A.
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - ICIM BUCURESTI
2.Universitatea din Bucuresti
3.CENTRUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE, FOTOGRAMMETRIE SI TELEDETECTIE BUCURESTI
4.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI - IGR BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://www.prospectiuni.ro/services.php?subpag=services_13(c) 2007 cnmp