<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1365
Nr Contract :
21041
Titlu proiectului :
OPTIMIZAREA SISTEMELOR ENERGETICE INTELIGENTE DE TRANSPORT A APEI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI ECONOMIA DE ENERGIE
Acronimul proiectului :
 OSEICEE
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Propunerea prezinta insumarea eforturilor a patru institutii: U. Tehnica Gheorghe Asachi Iasi, Regia Autonoma Judeteana Apa Canal Iasi, U. Politehnica Bucuresti, U. Politehnica Timisoara in vederea realizarii unei metodologii originale de optimizare constructiva, functionala si energetica ACFE a ansamblului format din statii de pompare SP-retea de transport si distributie a apei potabile si uzate-consumatori, in conformitate cu legile Comunitatii Europene. Se vor realiza algoritmi si programe de calcul automat originale pentru OCFE a sistemelor energetice hidraulice inteligente-regimuri permanente, tranzitorii, curgeri bifazice- necesare pentru proiectarea si exploatarea optima a resurselor de apa din judetele Iasi, Ilfov si Timisoara. Se va urmari dezvoltarea sustenabila pe termen lung si competitivitatea sistemelor energetice-evolutia in timp a substantelor de tratare a apei potabile si uzate. Se vor obtine importante economii de energie electrica si o crestere a eficientei energetice a sistemului. Cercetarile teoretice sunt completate cu studii experimentale, prin aplicarea metodelor originale de OCFE in cadrul RAJACI la SP CUG, in Catedrele de Mecanica Fluidelor Masini Hidraulice Iasi, Hidraulica Masini Hidraulice Bucuresti, Masini Hidraulice Timisoara. Se va atinge nivelul de compatibilitate si de competitivitate necesar pentru integrarea deplina in aria europeana de cercetare. Se va calcula economia de energie electrica realizata prin aplicarea metodei de optimizare propusa si perioada de amortizare a cheltuielilor. Procesul de optimizare ia in considerare ca profitabilitatea activitatii de distributie a apei depinde in principal de relatiile in care se gasesc capacitatea de servire si costurile determinate de prestarea serviciului, cu volumele de apa distribuite si cu pretul acestora, depinzand de valoarea investitiei necesare, de consumul specific de energie electrica pentru pompare, de pretul unitar al energiei electrice.
Durata proiectului(in luni) :
35
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/08/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1980000
Directorul de proiect :
CONF.DR.ING ALEXANDRESCU AURORA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
auroralexis@hotmail.com
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI
Parteneri (denumire institutie) :
1.REGIA AUTONOMA JUDETEANA APA CANAL IASI
2.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
3.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
Pagina web a proiectului :
http://www.cnmp1365alexandrescu.lx.ro(c) 2007 cnmp