<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1341
Nr Contract :
11009
Titlu proiectului :
Componente nanoelectronice in domeniul frecventelor inalte bazate pe nanostructuri de carbon pentru comunicatii si monitorizarea mediului. (NANO-HF)
Acronimul proiectului :
 NANO-HF
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul este dedicat componentelor nanoelectronice bazate pe nanostructuri din carbon, (nanotuburi de carbon si grafen) care lucreaza in domeniul GHz, specific comunicatiilor si senzorilor fara fir care monitorizeaza mediul inconjurator. Nanoelectronica reprezinta la ora actuala domeniul cel mai dezvoltat al nanostiintelor, bazat pe fenomene fizice aparte care apar in componente si circuite electronice la scara nano. Nanoelectronica este un domeniu de virf al tehnologiilor inalte si inglobeaza cunostiinte aprofundate de mecanica cuantica, electronica, stiinta materialelor si chimie. In ultimi ani, citeva institute de cercetare din Romania (INCD-Microtehologie (IMT), INCD-Fizica Materialelor), Universitatea Politehnica Bucuresti au atins o masa critica atit la nivelul cunostiintelor pluridisciplinare cerute de nanoelectronica cit si al dotarilor cu apartura si instalatii moderne specifice nanotehnologiilor care stau la baza componentelor nanoelectronice. Existenta acestei mase critice atit la nivelul cunoasterii fenomenelor fizice la scara nano cit si a unei infrastructuri de baza pentru domeniul nano, ne-a incurajat sa propunem acest proiect cu o tematica foarte avansata.Proiectul isi propune proiectarea, simularea si realizarea a trei demonstratoare care sa utilizeze proprietile nanostructurilor din carbon ,mult superioare fata de materialele semiconductoare actuale si prin aceastea sa se implementaeze un set de nanotehnologii capabile sa produca circuite nanoelectronice bazate pe nanotuburi de carbon (CNT) si grafen la o scara redusa.
Durata proiectului(in luni) :
37
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/10/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
dr Dragoman Mircea
Adresa e-mail a directorului de proiect :
mircead@imt.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROTEHNOLOGII
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI
2.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
3.SITEX45
Pagina web a proiectului :
http://www.imt.ro/nano-hf(c) 2007 cnmp