<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1313
Nr Contract :
31018
Titlu proiectului :
TEHNICI SI METODOLOGII INOVATIVE DE EVALUARE A RISCULUI DE HAZARD NATURAL (CUTREMURE SI ALUNECARI DE TEREN)
Acronimul proiectului :
 TEMERISC
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
Gradul de noutate pe care il aduce acest proiect rezida in introducerea unui sistem integrat de monitorizare a activitatii geodinamice din zona de curbura a Carpatilor Orientali si din arealul Subcarpatilor Meridionali, precum si in utilizarea unor parametri electromagnetici adecvati conditiilor specifice acestora. Pentru evidentierea caracterului de indicatori de hazard natural ai acestor parametri, in cadrul proiectului se vor realiza studii pentru elaborarea unor harti de hazard natural privind gradul de vulnerabilitate, pe baza indicatorilor geomorfologici, studii privind mecanismul cutremurelor de adancime intermediara si crustala, precum si monitorizarea in timp real a parametrilor electromagnetici cu caracter precursor pentru cutremure (rezistivitatea normata si Bzn, invariant in conditii de calm geodinamic, element de noutate romaneasca absoluta in domeniul inductiei electromagnetice naturale, dar si al cercetarii fenomenelor de hazard natural) si alunecari de teren (rezistivitate paralela, rezistivitate perpendiculara, skew, strike si anizotropie electrica).
Durata proiectului(in luni) :
28
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/01/2010
Valoarea totala a proiectului :
1920000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1920000
Directorul de proiect :
Dr. Stanica Dumitru
Adresa e-mail a directorului de proiect :
dstanica@geodin.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL DE GEODINAMICA AL ACADEMIEI ROMANE
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE
2.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI
Pagina web a proiectului :
http://www.geodin.ro/~prezentare/TEMERISC/(c) 2007 cnmp