<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1289
Nr Contract :
31083
Titlu proiectului :
Fundamentarea stiintifica, modelarea conceptuala si numerica a structurilor acvifere in vederea protectiei si utilizarii durabile a resurselor de apa subterana din partea sudica a Romaniei
Acronimul proiectului :
 AQUASUD
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
Scopul principal al proiectului este delimitarea spatiala a principalelor corpuri de apa subterana inmagazinate in roci cuaternare din partea sudica a Romaniei, caracterizarea acestora si definirea conditiilor de stare. Proiectul urmareste abordarea globala a structurilor hidrogeologice. Structurile hidrogeologice cuaternare vor fi caracterizate nu numai din punct geologic, structural-tectonic, sedimentologic, hidrogeologic, hidraulic, hidrologic, hidrochimic, al impactului antropogen si conditiilor de risc, dar si a modului de folosinta al terenurilor si al tendintelor de dezvoltare socio-economica, cu incidenta in utilizarea rationala a resurselor de apa subterana. Proiectul are in vedere zonarea calitativa a corpurilor de apa subterana. Se va elabora modelul sedimentogenetic conceptual al structurilor acvifere. De asemenea, vor fi intocmite harti cu izopahite ale depozitelor acvifere cuaternare. Vor fi realizate modele matematice ale conditiilor de curgere. Pentru intelegerea modificarii structurii corpurilor de apa subterana vor fi determinate bilanuri hidrice globale. Se va urmari identificarea conditiilor de transport a principalilor poluanti prin mediul acvifer. Vor fi evaluate modalitatile de alimentare si descarcare prin evidentierea zonelor in care corpurile de roci cuaternare apar la zi sau sunt in intercomunicare cu alte formatiuni acvifere. Astfel, se va reliefa daca alimentarea se realizeaza direct din apa de precipitatie atmosferica, din apele de suprafata sau din alte structuri acvifere prin fluxuri hidrice difuze sau concentrate, precum si in conditiile regimului influentat prin drenanta in sens ascendent sau descendent in functie de variatiile de presiune din sistemele acvifere. Se va pune in evidenta modul de descarcare, care poate fi prin fluxuri concentrate naturale, puturi forate izolate sau sisteme de puturi in interferenta, diferite tipuri de drenuri, alimentarea altor formatiuni permeabile sau a cursurilor de suprafata etc.
Durata proiectului(in luni) :
34
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/07/2010
Valoarea totala a proiectului :
2070000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr. Ing. Melinte Mihaela-Carmen
Adresa e-mail a directorului de proiect :
melinte@geoecomar.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC GEO AQUA CONSULT SRL
2.Universitatea din Bucuresti
3.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
Pagina web a proiectului :
http://www.geoecomar.ro/aquasud/index.htm(c) 2007 cnmp