<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3842
Nr Contract :
21058
Titlu proiectului :
SISTEME NANOHIBRIDE PENTRU ELECTROCATALIZA IN PILE CU COMBUSTIBILI REGENERABILI
Acronimul proiectului :
 SINECAR
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul SINECAR isi propune ca obiectiv major obtinerea de sisteme nanohibride de tipul polimer/electrocatalizator cu aplicatii in domeniul pilelor cu combustibili regenerabili. Un randament de conversie ridicat este asigurat de utilizarea metalelor nobile ale caror proprietati electrocatalitice sunt binecunoscute. O metoda de a limita consumul de astfel de metale o constituie depunerea lor sub forma de micro si nanoparticule pe un material suport care trebuie sa aiba conductivitate electrica buna si o suprafata activa cit mai mare. Materialul suport cel mai utilizat, carbonul, are dezavantajul de a se oxida in conditii severe de functionare a pilelor cu combustibil ceea ce conduce la desprinderea si aglomerarea particulelor de electrocatalizator cu rezultate negative asupra randamentului pilelor. Pentru eliminarea acestui dezavantaj proiectul SINECAR propune obtinerea de sisteme nanohibride de tipul polimer/electrocatalizator pe suport de grafit si diamant conductor policristalin. Cercetarea are ca scop stabilirea metodelor electrochimice pentru acoperirea materialului suport cu un strat subtire de polimer conductor in care sa se inglobeze nanaoparticulele de electrocatalizator (metale platinice si oxizi). Proprietatile tintite pentru sistemele nanohibride astfel obtinute sunt: proprietati structurale si de conductie electrica; proprietati catalitice pentru reactia de oxidare anodica a biocombustibililor. Pe baza rezultatelor obtinute se vor alege materialele cu proprietatile cele mai bune ce vor fi testate ca materiale de electrod pentru oxidarea directa a biocombustibililor sintetizati de unul dintre parteneri. Pentru realizarea acestor obiective consortiul creat cuprinde cercetatori din universitati si institute de cercetare de prestigiu a caror competenta profesionala a fost validata prin participarea la numeroase programe nationale si internationale, precum si prin lucrari publicate in reviste de specialitate cu coeficient de impact ridicat.
Durata proiectului(in luni) :
28
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/01/2010
Valoarea totala a proiectului :
1500000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1500000
Directorul de proiect :
Conf. Dr. Ing. BANU ALEXANDRA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
a_banu_2000@yahoo.coy
Institutia coordonatoare :
Universitatea Politehnica Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
Pagina web a proiectului :
http://www.sinecar.ro(c) 2007 cnmp