<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3650
Nr Contract :
11032
Titlu proiectului :
Filme subtiri organice pentru electronica transparenta si flexibila
Acronimul proiectului :
 ELECTRA
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Cresterea calitatii vietii si progresul tehnologiilor informatice au condus la necesitatea dezvoltarii materialelor multifunctionale. Descoperirea materialelor transparente si conductoare a initiat domeniul electronicii transparente, iar flexibilizarea dispozitivelor folosind filme subtiri si substraturi polimerice se inscrie in lista actuala de prioritati. Progresul este limitat de lipsa unor materiale si structuri functionale adecvate, capabile sa imbine calitatile de conductie cu transparenta si flexibilitatea.
Cercetarea preconizata in acest proiect se refera la elaborarea de materiale si structuri multifunctionale, cu proprietati electrice, optice si mecanice utile pentru electronica transparenta si flexibila. Conceptual, ea se bazeaza pe utilizarea unei clase de materiale alternative la sistemele inorganice, anume clasa materialelor organice de tipul polimerilor conductori. Obiectivele proiectului vizeaza: 1)dezvoltarea de tehnici pentru sinteza din plasma si din mediu umed a unor materiale organice conductoare si transparente; 2)investigarea mecanismelor ce promoveaza proprietatile mentionate; 3)obtinerea de filme polimerice conductive si transparente cu conductie intrinseca/dopate pe suport flexibil.
Materialele tinta sunt polimeri semireticulati cu legaturi conjugate depusi ca filme subtiri prin polimerizare in plasma si compozite matrice polimerica-clusteri metalici realizati prin depunere din faza chimica de vapori combinata cu pulverizare magnetron, sinteza din faza lichida. Validarea proprietatilor materialelor se face prin tehnici specifice: masuratori electrice si optice (conductivitate mobilitate, absorbtie, elipsometrie), structurale, morfologice si de compozitie (AFM, SEM, XRD, FTIR, XPS). Activitatile preconizate implica un grad inalt de expertiza si interdisciplinaritate, acoperit de o echipa de cercetare formata din specialisti de prestigiu din institute nationale de cercetare (INFLPR, INFM Magurele ) si universitari (UB-Facultatea de Fizica).
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr. Mitu Bogdana Maria
Adresa e-mail a directorului de proiect :
mitub@infim.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea din Bucuresti
2.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://plasmat.inflpr.ro/ELECTRA_Romana.html(c) 2007 cnmp