<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3559
Nr Contract :
21078
Titlu proiectului :
ELABORAREA UNUI SISTEM ELECTROCATALITIC MEMBRANAR PENTRU GENERAREA, SEPARAREA SI PURIFICAREA HIDROGENULUI, IN DIFERITE MEDII, APLICABIL LA MOTOARE TERMICE
Acronimul proiectului :
 SEMGEPHID
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Obiect al unor utilizari de mare specificitate in diverse industrii, hidrogenul a atras interesul autoritatilor publice si al organizatiilor din cercetare, precum si pe cel al oamenilor de afaceri, in calitate de combustibil curat pentru mijloacele de transport sau ca sursa pentru generarea energiei electrice. Aceasta situatie conduce la necesitatea initierii si derularii cu prioritate a unor activitati de cercetare dezvoltare multidisciplinare, urmarind elaborarea unor tehnologii eficiente de generare, separare, purificare si utilizare in conditii de siguranta a hidrogenului, eliminand operatiile de stocare si transport.
Proiectul propus urmareste realizarea unui sistem original, bazat pe principiul electrocatalitic membranar, pentru separarea si purificarea hidrogenului, care sa integreze atat experienta acumulata de conducatorul de proiect, cat si progresele realizate pe plan mondial in domeniul materialelor, inclusiv in cel al nanotehnologiei, inscriindu-se in eforturile facute pe plan national si international in acest domeniu de mare interes pentru viitorul energetic al omenirii, cu implicatii pozitive sub aspect stiintific, economic si social. Se are in vedere realizarea unor sisteme membranare compozite specifice, utilizabile la temperaturi ridicate si in diverse medii generatoare de hidrogen, testarea acestora pe motoare termice, in circuitul de precombustie, pentru stabilirea caracteristicilor functionale si a performantelor posibile, precum si evaluarea conditiilor tehnice, economice si sociale pentru implementarea sistemelor membranare elaborate, prin intocmirea unor studii de fezabilitate.
Deoarece pana acum nu s-a reusit obtinerea hidrogenului la preturi de cost competitive in raport cu ceilalti combustibili, este necesara abordarea unor solutii tehnologice noi, care sa permita producerea eficienta a unui combustibil curat, de mare valoare energetica si cu caracteristici ecologice superioare, in concordanta cu politica nationala in domeniul energiei
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2718790
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr. ing. RADU MARIN
Adresa e-mail a directorului de proiect :
macromol@itcnet.ro
Institutia coordonatoare :
CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE MACROMOLECULARE SI MEMBRANE
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU AL ACADEMIEI ROMANE
2.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
3.S.C. MD AGRICOLA S.R.L.
Pagina web a proiectului :
http://www.membrane.itcnet.ro/index_hidrogen.htm(c) 2007 cnmp