<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3547
Nr Contract :
21022
Titlu proiectului :
Componente electrotehnice pentru centrale eoliene de putere medie (200-800kW)
Acronimul proiectului :
 GECOEOL
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Tema proiectului prezinta un interes deosebit in domeniul cercetarii stiintifice aplicative prin contributii care se aduc la stabilirea unui algoritm de proiectare, optimizare si calcul al generatoarelor eoliene de puteri medii in gama 200kW pana la 800kW si turatii mici in domeniul 5 pana la 25 rot/min specifice turbinelor eoliene, in aceasta gama de putere. Generatoarele electrice care se vor cupla direct la rotorul turbinei eoliene (fara gear-box) vor fi realizat cu magneti permanenti, fapt ce le va conferi o reducere a masei, a pierderilor din rotor, prin eliminarea infasurarii de excitatie si o reducere a masei inductorului masinii. Promovarea unui convertor static de frecventa, realizat in vederea cuplarii cu un generator polifazat, imbunatateste performantele calitative a puterii electrice furnizate la retea. In acest context, proiectul de fata are drept scop folosirea potentialului stiintific, experienta si solutiile originale de care dispune coordonatorul si partenerii pentru fabricatia in tara a componentelor electrice de baza ale centralelor eoliene: generatorul electric si convertorul static de frecventa. Solutiile originale de care se dispune in prezent vor fi aprofundate, definitivate si aplicate la centralele eoliene de putere medie, vor conduce la consumuri materiale si costuri reduse, la o eficienta mai mare a acestor centrale, precum si la largirea ariei de cuprindere a fortei de munca disponibile in cercetare si unitati de productie. Astfel se are in vedere zona Resita precum si toate zonele rurale subdezvoltate care vor fi atrase in activitatile de amplasare si exploatare a centralelor eoliene. In cadrul proiectului se prevede realizarea unui model experimental, scara 1:1 pe care se vor verifica solutiile stabilite si care va servi ca demonstrator pentru specialistii si grupurile interesate in centrale eoliene, precum si la diseminarea rezultatelor stiintifice in randurile studentilor si specialistilor interesati.
Durata proiectului(in luni) :
23
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/08/2009
Valoarea totala a proiectului :
2098241
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Prof. dr. ing Bala Constantin
Adresa e-mail a directorului de proiect :
bala@icpe-ca.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC HYDRO-ENGINEERING SA
2.SC ICPE-ACTEL SA - Institutul de Cercetari pentru Actionari Electrice
3.Comitetul Electrotehnic Roman (CER)
Pagina web a proiectului :
http://www.icpe-ca.ro/UserFiles/File/2008/PNCDI%202/Pagina%20WEB%2021-022.pdf(c) 2007 cnmp