<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3537
Nr Contract :
11049
Titlu proiectului :
Micro-biosenzori pentru detectia de pesticide in probe de mediu si alimente
Acronimul proiectului :
 MICROSEN
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune cresterea competitivitatii cercetarii romanesti in domeniul micro/nano-biosenzorilor (prioritatea tematica 1.7.6) prin constituirea unui parteneriat multidisciplinar, reprezentativ la nivel national si dezvoltarea resurselor CD la principalii parteneri. Se preconizeaza o dezvoltare a facilitatilor de interes national prin completari de dotare esentiale pentru obtinerea performantelor propuse si accesul la infrastructuri la nivel european, cu care membrii consortiului au colaborari. Se va realiza la nivel de prototip transferabil, un micro-biosenzor pentru detectia de pesticide in probe de mediu si alimente. Proiectul este multidisciplinar, realizat de echipe specializate in microsisteme, electroanaliza, biochimie si tehnologia biosenzorilor. Coordonatorul proiectului, IMT Bucuresti, va realiza micro-traductorul amperometric, pentru aceasta fiind necesara rezolvarea problemelor complexe legate de compatibilitatea cu elementul biologic, aderenta si stabilitatea straturilor de izolare-pasivare precum si a metalizarilor multistrat. INSB va realiza studii experimentale de alegere a componentei biologice optime (enzime). Colectivul de la UPB va studia posibilitatea de obtinere si cuantificare a semnalului analitic furnizat de enzima, in situatia utilizarii unor micro-electrozi de lucru. O abordare deosebita, cu implicarea principalilor parteneri, va fi necesara pentru rezolvarea problemelor legate de imobilizarea componentei biologice pe suprafata micro-electrodului de lucru. Micro-biosenzorii realizati vor furniza date la nivel de ppb, pentru continutul de pesticide organofosforice in produse alimentare si in probe de mediu, acesta fiind un nivel competitiv pe plan international. Certificarea acestor rezultate va fi efectuata de EDOIND prin utilizarea unor metode analitice comparative. Realizarea produsului pe platforma Baneasa, confera conditii optime de transfer catre IMM-uri, asigurate de Parcul Stiintific si Tehnologic MINATECH-RO.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
dr. ing. Galateanu Lucian
Adresa e-mail a directorului de proiect :
luciang@imt.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE - INSB BUCURESTI
2.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
3.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://www.imt.ro/microsen(c) 2007 cnmp