<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1252
Nr Contract :
31009
Titlu proiectului :
MONITORIZAREA SI EVALUAREA PREDICTIVA PENTRU ROMANIA A IMPACTULUI FEEDBACKURILOR SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA UTILIZARII/ACOPERIRII TERENURILOR DIN DATE SATELITARE SI BIOGEOFIZICE IN SITU
Acronimul proiectului :
 MOSATCLIM
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul MOSATCLIM cuprinde cercetari fundamentale, incadrate in domeniul de expertiza 3-Mediu, 3C-Protectia si reconstructia ecologica a zonelor critice si conservarea ariilor protejate, 95- Crearea bazelor de date si metode georeferentiate , a modelelor matematice si a infrastructurii ciclului decizional destinata conservarii, reconstructiei si utilizarii durabile a componentelor diversitatii biologice si ecologice din cadrul Programului PNCDI2. Proiectul este multidisciplinar, vizand dezvoltarea instrumentelor de monitorizare, verificare predictiva si modelare pentru evaluarea la nivel local, regional si in context global a feed-backurilor schimbarilor climatice asupra utilizarii/acoperirii terenurilor precum si a impactului schimbarilor climatice asupra ecosistemelor urbane, forestiere, agricole, hidrologice, marine si deltaice din Romania. Proiectul va furniza o evaluare spatio-temporala comprehensiva a actiunii feed-backurilor schimbarilor climatice asupra diferitelor ecosisteme prin analiza modificarilor majore din ultimii 30 de ani bazata pe date biogeofizice in-situ si extractia parametrilor biogeofizici din seriile - timp de date satelitare multispectrale, multitezolutie si multitemporale (Landsat MSS, TM, ETM, NOAA AVHRR, MODIS, SAR ERS, IKONOS si QuickBird), integrarea lor in baze de date input in modelele spectrale, climatice, statistice si fizice, dezvoltate ca metode analitice necesare modelarii proceselor de mediu. Pentru evaluarea starii curente si a tendintelor in urmatorii 50 de ani datorita forcingurilor climatice si antropogene, se vor valida si dezvolta algoritmi si modele regionale climatice/ecologice. Caracterul inovativ al proiectului se reflecta in sinergia tehnologiilor geospatiale noi cu matematica si stiintele naturii in studiile de analiza a feed-backurilor schimbarilor climatice si impactului asupra utilizarii/acoperirii terenurilor, furnizand strategii de alarmare pe baza efectelor de degradare ale trasaturilor de mediu .
Durata proiectului(in luni) :
37
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/10/2010
Valoarea totala a proiectului :
1970000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1970000
Directorul de proiect :
CSI Dr. ZORAN MARIA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
maria@dnt.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000
Parteneri (denumire institutie) :
1.Agentia Nationala de Meteorologie Bucuresti
2.Universitatea din Bucuresti
3.INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://http/inoe.inoe.ro/MOSATCLIM(c) 2007 cnmp