<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1247
Nr Contract :
31032
Titlu proiectului :
Modelarea impactului metalelor grele asupra acviferelor prin studiul complex al faunei acvatice subterane si monitorizare in sistem GRID
Acronimul proiectului :
 MODEL-ACVASUB
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul Model-Acvasub doreste evaluarea calitatii acviferelor, resurselor de apa si a functionarii ecosistemelor acvatice subterane poluate cu ape de mina in bazinul hidrografic al Ariesului. Studiul se va concentra asupra comunitatilor de fauna din ecotonul reprezentat de interstitialul cursului de suprafata dar si din fantanile din vecinatate. Vor fi monitorizate sectoare de rau poluate si nepoluate iar diversi alti poluanti vor fi luati in considerare acolo unde este cazul. Datele de biologie, chimism al apelor si sedimentelor din hiporeic, obtinute in timp si spatiu, vor fi utilizate pentru modelarea modificarilor din structura comunitatilor biologice subterane sub impactul poluantilor din apele de suprafata. Prin identificarea speciilor indicatoare de poluare cu metale grele va fi posibila evidentierea unor fenomene de poluare din trecut sau evidentierea poluarii fara utilizarea determinarilor chimice. Proiectul este structurat pe trei directii principale de cercetare: I. 1. Evaluarea starii actuale a acviferelor si surselor de apa (fantani, izvoare) in bazinul Ariesului; 2. Estimarea impactului antropic asupra apelor subterane; III. 1. Monitorizarea calitatii apei, sedimentelor si compozitiei faunistice din apele subterane; 2. Evidentierea acumularii metalelor grele in organismele subterane; III. 1. Activitati de valorificare a rezultatelor proiectului; diseminarea rezultatelor prin publicarea de lucrari stiintifice, participarea la conferinte, organizarea unui workshop, publicarea liniilor directoare pentru protectia acviferelor poluate cu metale grele si pe de alta parte, integrarea investigatiilor biologice in studiile de impact si planurile de management integrat al apelor subterane si 2. Educarea populatiei pentru protectia surselor de apa si cursurilor de suprafata.
Durata proiectului(in luni) :
22
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/07/2009
Valoarea totala a proiectului :
1895606
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1805101
Directorul de proiect :
dr. Moldovan Oana Teodora
Adresa e-mail a directorului de proiect :
oanamol@hasdeu.ubbcluj.ro
Institutia coordonatoare :
Academia Romana - Filiala din Cluj-Napoca
Parteneri (denumire institutie) :
1.INCD-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca
2.Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
3.Institutul de Speologie Emil Racovita Bucuresti
4.E5Invent SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.iser.ro/acvasub/index.html(c) 2007 cnmp