<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1246
Nr Contract :
21028
Titlu proiectului :
Optimizarea infasurarilor hidrogeneratoarelor electrice in vederea cresterii eficientei energetice
Acronimul proiectului :
 GENERO
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Energia electrica este produsa, aproape in exclusivitate, prin utilizarea generatoarelor sincrone de mare putere, avand o durata de viata relativ mare. In consecinta, randamentul conversiei de energie are o importanta extrem de mare si poate conduce la economii considerabile de energie (sute de MWh) determinate de puterea foarte mare a generatoarelor electrice, la toate tipurile de centrale. Prin urmare, optimizarea infasurarilor din bare torsadate (cunoscute sub denumirea de bare Roebel) utilizate in statoarele hidrogeneratoarelor in vederea reducerii pierderilor si cresterii randamentului, este o problema importanta care trebuie privita cu mare atentie.
O structura optima a barei se obtine atunci cand toate pierderile suplimentare din bara cauzate de campurile magnetice din masina sunt minime. Prin urmare, se poate formula o problema de optimizare care are ca obiectiv minimizarea pierderilor din bare, respectiv a pierderilor totale din infasurarile masinilor electrice de mare si foarte mare putere cu scopul cresterii randamentului. Se urmareste elaborarea unei metode de optimizare cu caracter general de aplicare.
Pentru rezolvarea temei propuse proiectul prevede solutionarea unor probleme teoretice de nivel stiintific ridicat: elaborarea unui model de calcul (folosind teoria benzilor) pentru determinarea curentilor din conductoarele elementare pline, tubulare, sau mixte, in vederea calculului pierderilor; aplicarea unor metode analitice de calcul al campurilor magnetice; identificarea tuturor categoriilor de pierderi suplimentare din conductoarele barelor; elaborarea unui algoritm de optimizare a structurii barelor; elaborarea unui program de calcul.
In vederea validarii relatiilor de calcul elaborate, a estimarilor si a metodei de optimizare stabilite, proiectul propune realizarea unui model experimental cu o bara de tip Roebel, cu dimensiuni identice cu cele utilizate la hidrogeneratoarele de la Portile de Fier I (scara 1:1).
Durata proiectului(in luni) :
27
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/12/2009
Valoarea totala a proiectului :
757000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
757000
Directorul de proiect :
Dr.ing. Proca Victor
Adresa e-mail a directorului de proiect :
vproca@icmet.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica ICMET Craiova
Parteneri (denumire institutie) :
1.Academia Romana Filiala Timisoara
2.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
Pagina web a proiectului :
http://htp://icmet.ro/pncdi1_1.htm(c) 2007 cnmp