<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3459
Nr Contract :
21005
Titlu proiectului :
Sistem integrat inteligent pentru cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica si termica
Acronimul proiectului :
 SICSE
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul "Sistem integrat inteligent pentru cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica si termica" propune o solutie pentru cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica si termica pe baza unui sistem inteligent de asistare a deciziilor si pregatirii profesionale cognitive a personalului de specialitate.
Proiectul propus are in vedere realizarea unui sistem integrat de modelare care va simula functionarea unei termocentrale cu bare colectoare compusa din doua generatoare de abur de 420 tone pe ora, 2 turbine de 50 MW si un sistem de generare si debitare a energiei electrice la reteaua electrica si a energiei termice la reteaua de termoficare.
Sistemul propus, constand dintr-o structura soft implementata pe o structura hard, simuleaza in timp real functionarea instalatiilor de producere a energiei electrice si termice si valorifica experienta partenerilor pentru elaborarea unui sistem cu grad ridicat de complexitate.
Sistemul integreaza cunostinte complementare pentru formalizarea matematica a proceselor tehnologice specifice si realizarea unui sistem informatizat adecvat utilizarii imediate de catre centrale de producere a energiei in regim de cogenerare.
De asemenea, sistemul permite efectuarea unor analize privind modul de evolutie al parametrilor termocentralei in urma manevrelor tehologice simulate in vederea cresterii eficientei economice, disponibilitatii si securitatii in alimentarea cu energie prin pregatirea si antrenarea personalului de specialitate si asistarea deciziilor de conducere. Totodata, permite pregatirea in specialitate a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor. Lucrarea integreaza experienta de peste 25 de ani acumulata de participanti in activitati de simulare-modelare cu tehnici de programare in timp real specifice mediului Windows.
Durata proiectului(in luni) :
37
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/10/2010
Valoarea totala a proiectului :
2099480
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1809000
Directorul de proiect :
Prof.univ.dr.ing. LAZAROIU Gheorghe
Adresa e-mail a directorului de proiect :
glazaroiu@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Parteneri (denumire institutie) :
Pagina web a proiectului :
http://www.spms.pub.ro(c) 2007 cnmp