<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3283
Nr Contract :
21067
Titlu proiectului :
Integrarea si exploatarea informatiilor referitoare la distributia densitatii trasnetelor pe teritoriul Romaniei in activitatea de mentenanta a infrastructurii de transport si distributie a energiei electrice
Acronimul proiectului :
 TRASNET
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Deschiderea totala a pietei de energie electrica, pentru toti consumatorii, de la 1.07.2007, prevazuta prin Foaia de parcurs in domeniul energetic din Romania (HG 890/2003) si inclusa in Documentul de pozitie complementar la Capitolul Energie, impune cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica.
Caracteristicile activitatii orajoase (de producere a descarcarilor atmosferice) din zonele in care sunt amplasate instalatii electroenergetice determina probabilitatea de aparitie si nivelul supratensiunilor cu front rapid (de trasnet) care solicita izolatia faza-pamant si faza-faza a instalatiilor si echipamentelor de protectie existente.
In cadrul proiectului vom cuantifica intensitatea activitatii orajoase, vom evalua probabilitatea de aparitie in timp si spatiu a descarcarilor electrice atmosferice dintr-o anumita zona geografica, vom dezvolta strategii adecvate in scopul alegerii si coordonarii izolatiei pe tot ciclul de viata al instalatiilor electroenergetice. Vom realiza si implementa un program inovativ de reorganizare a activitatii de mentenanta a instalatiilor electroenergetice si-l vom incadra intr-un management de tip special, care implica analiza hazardurilor naturale si tehnologice, a scenariilor de risc si a modurilor de interventie eficienta.
Proiectul este complex, cu elemente de noutate ce implica metode de avangarda in cercetarea internationala, ca de exemplu: elaborarea hartii densitatatii de trasnete/km2 si an pe baza datelor provenind de la Sistemului National de Detectie si Localizare a Trasnetelor al Administratiei Nationale de Meteorologie; realizarea procedurilor de actualizare a acesteia; determinarea variatiei sezoniere, anuale si multianuale a densitatii de trasnete la sol si analiza corelatiei cu numarul de puncte de impact de pe culoarului liniilor electrice aeriene si din perimetrului statiilor electrice; evaluarea naturii si a inferentei parametrilor densitatilor de probabilitate pentru familia de parametri caracteristici trasnetului ca eveniment; identificarea modurilor de defectare specifice echipamentelor electroenergetice si a metodologiei de aplicare a RCM; analiza posibilitatilor de utilizare a datelor obtinute in activitatea de mentenanta a infrastructurii de transport si distributie a energiei electrice.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2272833
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
prof.dr.ing. BARAN Maria Ileana
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ileana_baran@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Agentia Nationala de Meteorologie Bucuresti
2.SC MNA PRODCOM IMPEX SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.poweng.pub.ro/Personale/ETICEM/C21067_trasnet/index.html(c) 2007 cnmp