<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3280
Nr Contract :
11071
Titlu proiectului :
Portal national: metodologii, indicatori si instrumente privind masurarea permanenta a satisfactiei clientilor in servicii de alimentare cu apa si epurare-canalizare
Acronimul proiectului :
 A-PORT
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul urmareste generarea unui model de masurare a satisfactiei clientilor si a unui cadru cu caracter permanent privind masurarea calitatii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare, la nivel de perceptie a cetateanului. Prin proiect se vor defini atat instrumentele, indicatorii si metodologia de realizare, cat si cadrul institutional, capabil sa gestioneze permanent informatia. Un alt obiectiv important al proiectului va fi reprezentat de dezvoltarea unui mediu virtual constituit dintr-un portal national de interactiune intre actorii implicati in procesele de evaluare a calitatii apei si de decizie cu privire la imbunatatirea acestui serviciu public. Acest cadru va reprezenta un barometru care va indica situatia reala referitoare la calitatea apei, avand si un rol de prevenire a populatiei si a autoritatilor in cazul unor disfunctionalitati in furnizarea acestui serviciu, ceee ce poate contribui la diminuarea unor riscuri referitoare la starea de sanatate a populatiei si la afectarea confortului vietuirii.
Serviciile publice referitoare la alimentarea cu apa si tratarea apelor uzate au o maxima importanta pentru calitatea vietuirii. Din acest motiv, calitatea serviciilor publice este impusa, de ANRSC, prin norme si seturi de indicatori obiectivi, care au rolul de a evalua calitatea serviciului. Furnizarea serviciului este insa asigurata de operatori eterogeni, care desi se supun reglementarilor, nu dispun de mecanisme de comensurare a satisfactiei consumatorilor, conform standardelor de management al calitatii. Nerespectarea acestor standarde are consecinte negative cu implicatii foarte grave pentru populatie. In consecinta, proiectul ofera o solutie inovatoare care sa permita obtinerea feed-backului de la consumatori si sa aiba rol informativ pentru populatie si autoritati.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1896394
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1742395
Directorul de proiect :
Dr. GRAMATOVICI RADU
Adresa e-mail a directorului de proiect :
radu.gramatovici@siveco.ro
Institutia coordonatoare :
SC SIVECO Romania SA
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir
2.Asociatia Romana a Apei
Pagina web a proiectului :
http://rd.siveco.ro/portal/web/a-port/(c) 2007 cnmp