<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3271
Nr Contract :
11033
Titlu proiectului :
Nanostructuri carbonice bidimensionale, sinteza in plasma si potential aplicativ
Acronimul proiectului :
 2D-NANO
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Varietatea formelor polimorfe ale nanostructurilor de carbon include fulerenele (dimensionalitate 0D, 1985), nanotuburile (1D, 1991) si nanowall-urile (CNW, 2D, 2002) de carbon. Sinteza celui mai recent membru al familiei, carbonul nanostructurat bidimensional (2D) s-a realizat in putine grupuri de cercetare si aproape exlusiv in plasma. Potentialul aplicativ al acestui material este legat de asimetria dimensionala (grosime subnanometrica, lungime si latime micronice), prezenta marginilor ascutite, suprafata extinsa relativ la volum, si se refera la emisia de camp, suport catalitic, capacitate de stocare.
Proiectul tinteste realizarea urmatoarelor obiective: i) dezvoltarea unei metode originale de sinteza a nanostructurilor carbonice bidimensionale, in jet de plasma din faza de vapori, ii) obtinerea de nanostructuri carbonice 2D, si iii) investigarea potentialului aplicativ al acestora, cu accent pe utilizarea proprietatilor de emisie electronica de camp. Sinteza se realizeaza din radicalii carbonici generati prin disocierea hidrocarburilor gazoase in plasma in urma transportului si legarii lor la un substrat plasat in avalul zonei de generare. Parametrii implicati sunt numerosi, vizand atat plasma prin putere injectata, compozitia mediului plasmagen, presiune, cat si substratul, prin natura, pozitie, temperatura, activare catalitica.
Proiectul intra in sfera nanotehnologiei si implica o abordare multidisciplinara, constand din elaborarea si adaptarea unor instalatii complexe, stabilirea etapelor de procesare (elemente de ingineria vidului si plasmei), caracterizarea mediului de crestere in relatie cu suprafata (fizica atomica, moleculara, chimie in faza gazoasa, cataliza), caracterizare morfologica si structurala (fizica starii condensate), testarea emisiei de camp (inginerie electronica). Atingerea obiectivelor se bazeaza pe alcatuirea unei echipe competente, formata prin integrarea unor grupuri de cercetare prestigioase din INFLPR, INFM Magurele si UPG Ploiesti
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr. Dinescu Gheorghe
Adresa e-mail a directorului de proiect :
dinescug@infim.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI
2.Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti
Pagina web a proiectului :
http://plasmat.inflpr.ro/2D-NANO/2D-NANO_Romana.html(c) 2007 cnmp