<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3269
Nr Contract :
11042
Titlu proiectului :
Platforme robot-vedere artificiala autonome, inteligente de calificare, sortare/prelucrare/ambalare si inspectie de calitate a produselor cu arhitectura de control holonic, orientata pe servicii, bazata pe trasaturi
Acronimul proiectului :
 SOFHICOR
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul SOFHICOR isi propune realizarea de cercetari fundamentale si industriale, realizarea si experimentarea unor platforme robot-vedere artificiala inteligente, cu grad inalt de autonomie, instruibile si reconfigurabile, pentru aplicatii de calificare, sortare, prelucrare, ambalare si inspectie a produselor in multiple industrii: electrotehnica, prelucrari mecanice/montaj, alimentara, farmaceutica. Vor fi elaborate solutii de control inteligent bazate pe modelarea prin trasaturi extrase din imagini a fluxului de produse si a mediului de operare a sistemelor robot. Sistemele de control robot-VA vor fi dezvoltate pe baza metodologiei de proiectare a Sistemelor Holonice de Executie a Fabricatiei (HMES) in cadrul unei arhitecturi generice orientate pe servicii (SOA). In cadrul proiectului se va asigura inter-operabilitatea platformelor robot de prezentare/productie/inspectie a produselor in sisteme multi-agent distribuite, autonome, semi-heterogene, asigurand o productie rapid reconfigurabila, flexibila, de la tipul Executie pentru comanda curenta la tipul Executie pentru stoc, pentru diferite marimi de loturi. Aplicand conceptele Inteligentei Artificiale modurilor de planificare si control al actiunilor robotilor, se asigura adaptarea la caracteristicile fluxului de produse, sarcinile de lucru si specificul mediului, deci inalta autonomie. Structura distribuita de planificare si control al sarcinilor robot este stabilita conform conceptului de organizare de activitati de echipa. Noua conceptie de proiectare de platforme robot inteligente cu senzori vizuali permite integrarea si interactiunea agentilor functionali din fabricatie si servicii (manipulatoare, conveioare, magazii, masini, palete, senzori) prin mecanisme de orchestrare si coregrafie a serviciilor, ce vor fi dezvoltate si validate. Noile tehnologii informationale de control holonic dezvoltate pentru platformele robot vor fi aplicate in sistemul pilot cu roboti multipli si masini CNC al UPB.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2557778
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2278889
Directorul de proiect :
Prof. dr. ing. Borangiu Theodor
Adresa e-mail a directorului de proiect :
borangiu@cimr.pub.ro
Institutia coordonatoare :
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI INSTRUIRE IN ROBOTICA, INFORMATICA INDUSTRIALA SI INGINERIA MATERIALELOR - CIMR
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea din Craiova
2.UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
3.S.C. EAST ELECTRIC S.R.L.
Pagina web a proiectului :
http://www.sofhicor.cimr.pub.ro/(c) 2007 cnmp