<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3235
Nr Contract :
11012
Titlu proiectului :
Evaluarea calitatii si performantelor bibliotecilor on-line
Acronimul proiectului :
 LIBEVAL
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Prin proiectul de fata se propune cercetarea, proiectarea, realizarea si experimentarea unui sistem de metode si solutii software pentru rezolvarea urmatoarelor probleme legate de evaluarea calitatii si performantelor bibliotecilor on-line: elaborarea cadrului metodologic pentru desfasurarea completa a procesului de evaluare in concordanta cu standardele internationale si cu cele mai bune practici utilizate in domeniul evaluarii; dezvoltarea unui ansamblu de modele, metode si indicatori de evaluare a calitatii si performantelor bibliotecilor on-line, cu accent pe serviciile electronice furnizate de acestea cetatenilor si diferitelor comunitati de utilizatori; elaborarea metodelor si instrumentelor software de evaluare a calitatii bibliotecilor on-line prin care se asigura o abordare integrata pentru evaluare, luand in considerare componentele acestora (catalogul, colectia, obiectele digitale, serviciile etc.) si relatiile utilizator-continut, continut-sistem si utilizator-sistem; masurarea si evaluarea bibliotecilor on-line prin luarea in considerare a caracteristicilor si sarcinilor utilizatorului, a tipologiei bibliotecilor on-line si a gradului de disponibilitate on -line a serviciilor electronice furnizate; dezvoltarea metodelor si solutiilor software prin care se asigura corelarea calitatii serviciilor de biblioteca cu performantele si strategia bibliotecilor on-line si cu utilitatea acestora pentru comunitatea tinta de utilizatori.
Durata proiectului(in luni) :
35
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/08/2010
Valoarea totala a proiectului :
1970000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1970000
Directorul de proiect :
Dr.ec. Balog Alexandru
Adresa e-mail a directorului de proiect :
alexb@ici.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica (ICI)
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea din Bucuresti
2.Biblioteca Academiei Romane (BAR)
Pagina web a proiectului :
http://www.ici.ro/LibEval/(c) 2007 cnmp