<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3140
Nr Contract :
21019
Titlu proiectului :
Sistem informatizat inovativ de monitorizare si reglare a furnizarii caldurii precum si de repartizare corecta a costurilor aferente inclazirii cladirilor de tip condominiu
Acronimul proiectului :
 COSTREMON
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul propune o cercetare complexa care vizeaza dezvoltarea unor sisteme flexibile si performante de furnizare a caldurii in cladirile de tip condominiu. Implementarea sistemelor propuse are ca rezultat imediat respectarea principiilor Dezvoltarii Durabile dupa cum urmeaza:
1. Principiul neiterferentei cu referire la influentele reciproce ale campurilor spatiale de temperature din cladirile de tip condominium;
2. Principiul transparentei atat in ceea ce priveste optiunile de confort ale locatarilor cat si in ceea ce priveste tarifarea caldurii efectiv consumate in apartamente;
3. Principiul diversitatii optiunilor in ceea ce priveste tipul de sistem se management al caldurii la nivel de cladire / apartament.
Proiectul urmareste rezolvarea problemelor cauzate de utilizarea sistemului actual care se bazeaza pe utilizarea asa numitelor repartitoare de cost, acestea conducand la la incurajarea furtului de caldura prin faptul ca nu pot evalua fluxul de caldura transmis intre apartamente si la aparitia tensiunilor sociale in cadrul asociatiei. In acest scop sunt propuse sisteme noi de monitorizare, reglare si repartizare a caldurii consumate pe baza proceselor reale de locuire din apartamente. Proiectul va fi realizat de un consortiu format din institute de cercetare, de invatamant si firme IT cu competente atat in domeniul energeticii cladirilor publice /rezidentiale cat si al IT. Sistemele inovative propuse pot contribui esential la reducerea consumului de energie termica din cladirile de tip condominiu in paralel cu promovarea unor tehnologii de tip demand side management si de facturare corecta a caldurii consummate. Diseminarea se va realize prin web site-ul de proiect, prin articole in reviste de specialitate si prin elaborarea unui manual de buna practica si familiarizare cu sistemul inovativ propus. Solutiile propuse raspund direct Directivei europene 32/2006 cu privire la cresterea eficientei utilizarii energiei la consumatorul final.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2120000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
ing. Petcu Cristian
Adresa e-mail a directorului de proiect :
cpetcu@incerc2004.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR BUCURESTI
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC IPA SA - SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE AUTOMATIZARE
2.Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
3.SC PROSYS PC SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.incerc2004.ro/Proiecte/costremon.htm(c) 2007 cnmp