<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1210
Nr Contract :
21048
Titlu proiectului :
FOTOCATALIZATORI PENTRU PRODUCTIA DE HIDROGEN SI COMBUSTIBILI DIN BIOMASA SI APE REZIDUALE
Acronimul proiectului :
 FOTOCOMB
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Hidrogenul este o sursa de energie ideala si curata. Pentru a fi economic, conditia care se impune este de a fi produs din surse regenerabile, cum ar fi biomasa sau apele reziduale, si cu costuri energetice mici. In acest moment, producerea de hidrogen din apa ramane o provocare. Folosirea biomasei deschide noi posibilitati si este mai favorabila din punct de vedere termodinamic. Incercarile de a produce hidrogen din biomasa prin procedee catalitice la temperaturi ridicate sunt falimentare intrucat costurile energetice sunt mai mari decat avantajele rezultate prin combustia sa. O solutie poate fi oferita de producerea lui prin fotocataliza sau biofotocataliza. In acelasi timp, obtinerea de combustibili din biomasa prin fotocataliza sau fotobiocataliza pare mult mai fezabila. Propunere de proiect reprezinta o abordare multidisciplinara pentru identificarea celor mai bune cai tehnologice pentru a atinge aceste obiective. Proiectul este axat pe cateva teme specifice cu un grad ridicat de interpenetrare: sinteza unor noi fotocatalizatori prin asocierea materialelor structurate de tip site moleculare zeolitice sau materiale mezoporoase cu fotosensibilizatori complecsi anorganici absorbanti de lumina in domeniul vizibil; sinteza de fotocatalizatori prin asocierea materialelor structurate cu polioxoanioni; utilizarea unor dispozitive moleculare fotocatalitice hibride bazate pe dendrimeri incapsulati in nanoparticule; sinteza de fotocatalizatori semiconductori heterogeni dopati cu elemente care sa mareasca capacitatea de absorbtie in vizibil; tratarea biochimica a biomasei inaintea expunerii sale la procedeele fotocatalitice; producerea de hidrogen si combustibili diesel prin din biomasa si ape reziduale prin procedee fotocatalitice utilizand sistemele catalitice indicate mai sus; cuplarea proceselor helio-fotocatalitice si biologice in producerea de hidrogen; conversia energiei luminoase in biodiesel de catre microalge; conceperea si optimizarea unor noi bioreactoare.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
profesor Parvulescu Vasile
Adresa e-mail a directorului de proiect :
v_parvulescu@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
2.Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Pagina web a proiectului :
http://www.unibuc.ro/ro/pc_fphcbr_ro(c) 2007 cnmp