<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3091
Nr Contract :
21077
Titlu proiectului :
BIOCOMBUSTIBILI OBTINUTI PRIN VALORIFICAREA DESEURILOR CELULOZICE INTR-UN SISTEM INTEGRAT CHIMICO-ENZIMATIC
Acronimul proiectului :
 BIOETAENERGIE
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Cresterea competitivitatii economice bazata pe cunoastere si utilizarea resurselor regenerabile este unul din principalele obiective ale Uniunii Europene. Obtinerea bioetanolului din materii prime celulozice, desi mult studiata, ramane o problema complexa datorita diversitatii materiei prime si dificultatilor de a stabili si optimiza parametrii fiecarei etape. In conditiile in care obtinerea prin inginerie genetica a unor microorganisme ce poseda tot echipamentul enzimatic pentru transformarea celulozei in etanol intr-o singura etapa este inca in faza de cercetare fundamentala si pe plan mondial, acest proiect urmareste valorificarea resurselor de biomasa pentru obtinerea de bioetanol printr-o combinatie optima de etape chimice si enzimatice. Obiectivele proiectului sunt realizarea si testarea de echipamente de laborator pentru pretratamentul diferitelor sorturi celulozice ca materie prima ce pot fi hidrolizate cu eficienta maxima; combinarea pretratamentului cu hidroliza chimica a celulozelor intr-o singura etapa; studiul procesului de hidroliza enzimatica in corelare cu natura materiei prime si elaborarea unei tehnologii de scindare in zaharuri fermentescibile folosind cele mai performante enzime (Novozyme, Genencor) comercializate pe plan mondial; imobilizarea enzimelor pentru refolosirea lor; studiul in bioreactor a fermentatiei zaharurilor provenite din celuloza in alcool etilic si stabilirea conditiilor optime de transformare atat a hexozelor cat si pentozelor; studiul posibilitatilor de a efectua concomitent hidroliza enzimatica si fermentatia, realizandu-se un efect sinergetic pentru aceste procese si minimizand efectele de inhibitie; obtinerea si caracterizarea de combustibili ecologici care se pot obtine pornind de la etanol (etil-tertbutil eter); realizarea pilei de combustie pe bioetanol.
Durata proiectului(in luni) :
32
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/05/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
CS III Dr. Ing. BALCU IONEL
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ionel_balcu@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
2.Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, Timisoara
Pagina web a proiectului :
http://www.incemc.ro/proiecte21.html(c) 2007 cnmp