<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3072
Nr Contract :
11024
Titlu proiectului :
Sursa de energie miniaturizata pentru electronica portabila obtinuta prin asamblarea 3D unor micro- si nanosisteme complexe hibride
Acronimul proiectului :
 MiNaSEP
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul MiNaSEP isi propune conectarea cercetarilor din domeniul micro- nanotehnologiilor la cerintele pietii dispozitivelor electronice portabile si urmareste dezvoltarea unei surse de energie prin asamblarea unor micro-si nanosisteme complexe hibride. Tematica este de actualitate pe plan international, si noua pentru Romania, fiind pentru prima data cand se propune proiectarea si utilizarea unei tehnologii de asamblare 3D si urmarim atat miniaturizarea sistemelor clasice, de tipul celula de combustie, dar si simplificarea si optimizarea functionarii lor. In acest sens, se vor realiza:
1. structuri originale - nanosisteme de tipul membrana/electro-catalizatori, care sa conduca la imbunatatirea: (i) activitatii de electro-oxidare la anod, la temperaturi joase, a metanolului (etanolului); (ii) activitatii de reducere a oxigenului la catod si cresterea a selectivitatii.
2. sistem microfluidic complex, pentru circularea atat a combustibilului cat si a produsilor de reactie.
Studierea caracteristicilor / proprietatilor componentelor proiectate, a fenomenelor de interfata va permite alegerea variantelor optime pentru obtinerea unui sistem complex hibrid, cu performante tehnice imbunatatite fata de celulele de combustie realizate pina in prezent. Atit din punct de vedere stiintific cat si tehnologic, proiectul ofera o abordare noua in acest domeniu, inscriindu-se in preocuparile actuale din domeniul Tehnologiei informatiei si comunicatii pe plan national si international. Rezultatele semnificative ale acestui proiect vor fi atit la nivel teoretic cit si al aplicatiilor, partenerii propunindu-si sa realizeze un model teoretic de realizare a celulelor de combustie miniaturizate, ca sisteme integrate hibride, prin utilizarea micro- nanotehnologiilor, propus pentru prima data in Romania. Parametrii de functionare si viabilitatea sistemelor de test, in concordanta cu datele de proiectare, vor constitui indicatorii verificabili pentru rezultatele proiectului.
Durata proiectului(in luni) :
35
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/08/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
dr. Miu Mihaela
Adresa e-mail a directorului de proiect :
mihaelam@imt.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea din Bucuresti
2.Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti
Pagina web a proiectului :
http://www.imt.ro/minasep/index.htm(c) 2007 cnmp