<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1207
Nr Contract :
11068
Titlu proiectului :
SISTEME INCORPORATE TIP NEUROPROTEZA PENTRU RECUPERAREA PERSOANELOR CU HANDICAP NEUROMOTOR
Acronimul proiectului :
 SINPHA
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Prezentul proiect interdisciplinar (automatica, mecatronica, informatica aplicata, neurologie, recuperare neuromotorie) propune realizarea unor sisteme incorporate tip neuroproteza adaptate necesitatilor de recuperare a persoanelor cu handicap neuromotor.
Beneficiarii directi ai neuroprotezelor vor fi persoanele cu handicap neuromotor datorat unor leziuni la nivelul sistemului nervos central. Acest segment de bolnavi, prezinta o importanta limitare a autonomiei ceea ce le afecteaza in mod direct calitatea vietii. Prin utilizarea sistemului incorporat tip neuroproteza propus, vor deveni mai integrati social, vor putea utiliza aceste neuroproteze in ambulatoriu, cu impact direct in degrevarea de cheltuieli a sistemului de sanatate publica.
Principalele directii de cercetare cu impact direct in propunerea unor sisteme incorporate tip neuroproteza, adaptate cerintelor pacientilor cu handicap neuromotor, sunt: sistemul senzorial artificial, modelarea si simularea miscarilor corpului uman, propunerea si testarea unor noi strategii de control a corpului uman, metode moderne de investigare si cuantificare a deficitului neuromotor, testarea neuroprotezelor prin simulare si in vivo.
Caracteristicile proiectului pot fi sintetizate in: promoveaza cercetarea in echipa; dezvolta activitatile de cercetare pentru formarea tinerilor cercetatori; tema propusa este de interes pe plan national si international; testele pe subiecti umani vor fi efectuate numai pe baza avizului unor comisii de etica profesionala; promoveaza cercetarea interdisciplinara; impact in eficientizarea sistemului de sanatate publica; cofinantare atrasa; valorifica resursele unor centre de cercetare; impact asupra calitatii vietii si dezvoltarii economice; genereaza si exploateaza cunoasterea stiintifica; dezvoltarea unor produse inovative.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1757252
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1701852
Directorul de proiect :
Conf.dr.ing. POBORONIUC MARIAN-SILVIU
Adresa e-mail a directorului de proiect :
mpobor@ee.tuiasi.ro
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea din Craiova
2.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
3.SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
4.CIT AUTOMATIZARI BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://sinpha.ee.tuiasi.ro(c) 2007 cnmp