<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1206
Nr Contract :
31035
Titlu proiectului :
SISTEM INFORMATIC DE TIP OPENGIS PENTRU MONITORIZAREA IMPACTULUI POLITICILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI - GISTEREG
Acronimul proiectului :
 GISTEREG
Arie tematica :
III - Mediu
Rezumatul proiectului :
Pe baza unor studii privind experienta europeana - politici, strategii, indicatori - in domeniul dezvoltarii amenajarii teritoriului, proiectul isi propune sa realizeze doua baze de date pentru Romania, una la nivel de regiune si alta la nivel de unitate administrativ teritoriala in sistem OpenGIS ce va contine indicatori teritoriali adecvati care sa permita identificarea si masurarea tendintelor de dezvoltare economico-sociala in context spatial. Ca element de noutate in abordarea problematicii din domeniul amenajarii teritoriului este imbinarea sistemelor GIS cu metode matematice de evaluare si prognoza, prin transpunerea metodelor matematice intr-un program informatic in limbaj de asamblare TurboC++ si integrarea in sistemul informatic propus. Pe baza rezultatelor obtinute se vor stabili clasamente pe grupe de indicatori teritoriali la nivel NUTS II si NUTS V concretizate prin cartograme si harti ce vor evidentia disparitatile de dezvoltare socio - economica la nivel national. Proiectul GISTEREG este conceput pentru a se integra prin baza de date spatiale propusa in sistem OpenGIS in Reteaua Europeana a Observatorului de Planificare Spatiala ESPON care are drept scop o cuantificare rapida a policilor regionale in Europa.
Durata proiectului(in luni) :
25
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/10/2009
Valoarea totala a proiectului :
1355700
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1219700
Directorul de proiect :
ing. Tache Antonio
Adresa e-mail a directorului de proiect :
tache@incdurban.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajare a Teritoriului URBANPROIECT
Parteneri (denumire institutie) :
1.S.C. ELECTROVALCEA S.R.L. RAMNICU VALCEA
2.Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Bucuresti
3.INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE
Pagina web a proiectului :
http://incdurban.ro/proiect_Gistereg(c) 2007 cnmp