<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 1203
Nr Contract :
11026
Titlu proiectului :
NOI ALGORITMI PENTRU ANTENE ADAPTIVE/INTELIGENTE IN SISTEME DE COMUNICATII 3G SI POST-3G
Acronimul proiectului :
 SMANT
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Comunicatiile digitale folosind antene multiple la emisie si la receptie (MIMO) reprezinta una dintre cele mai promitatoare tehnologii privind cresterea puternica vitezei de transmisie fara cerinte de suplimentare a benzii constituindu-se intr-o solutie viabila pentru preluarea traficului in viitoarea generatie de retele wireless. Inca de la elaborare conceptul a fost adoptat ca obligatoriu pentru o multitudine de aplicatii de mare anvergura: retele de acces de banda larga, WLAN, 3G si post-3G.
Caracteristica de baza a sistemelor MIMO este aceea ca transforma propagarea multicale dintr-un important factor de depreciere a comunicatiilor radio clasice, intr-un factor determinant pentru cresterea calitatii comunicatiilor in noua generatie de retele wireless. Fara cerinte suplimentare de banda de frecventa sau putere de emisie sistemele MIMO asigura sporuri de capacitate de cateva ordine de marime.
Cercetarile in domeniu abordeaza sunt extem de diverse si includ: caracterizarea canalului radio, dezvoltarea de algoritmi pentru adaptarea vitezei de transmisie la capacitatea permanent variabila a canalului de transmisie, dezvoltarea de algoritmi pentru prelucrarea eficienta a semnalelor la receptie, elaborarea unor coduri de canal robuste la influenta fadingului si cu eficienta spectrala ridicata, dezvoltarea de algoritmi pentru minimizarea puterii de emisie, elaborarea si testarea unor arhitecturi de circuit pentru implementarea eficienta a algoritmilor in structuri integrate VLSI, depistarea unor posibile deficiente de securitate a comunicatiilor si elaborarea de masuri pentru contracararea eventualelor atacuri.
Proiectul isi propune sa elaboreze solutii privind modelarea canalelor MIMO, estimarea capacitatii de trafic a unui sistem MIMO, elaborarea unor algoritmi pentru transmisia eficienta pe canale MIMO, elaborarea unor algoritmi de formare digitala a lobilor, descrierea in limbaj HDL a algoritmilor elaborati si testarea performantelor lor.
Durata proiectului(in luni) :
35
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/08/2010
Valoarea totala a proiectului :
1820000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1820000
Directorul de proiect :
Prof.dr.ing. BOGDAN Ion
Adresa e-mail a directorului de proiect :
bogdani@etc.tuiasi.ro
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETARI PENTRU COMUNICATII - INSCC BUCURESTI
2.Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
3.Universitatea din Pitesti
Pagina web a proiectului :
http://www.etc.tuiasi.ro/cercetare/smant/(c) 2007 cnmp