<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3007
Nr Contract :
21024
Titlu proiectului :
SISTEM DE MONITORIZARE LOCALA SI DE LA DISTANTA A CONTACTELOR ELECTRICE DE CURENTI INTENSI, PENTRU ELIMINAREA AVARIILOR DATORATE CONTACTULUI IMPERFECT SI CRESTEREA SECURITATII IN ALIMENTAREA CU ENERGIE.
Acronimul proiectului :
 SMLDCECI
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Prin propunerea de proiect se urmareste gasirea unui sistem de monitorizare locala si de la distanta a contactelor electrice de curenti intensi, la care din cauza unui contact imperfect, prin depasirea temperaturii admisibile in contact se pot produce avarii in sistemul energetic cu consecinte in utilizarea eficienta a energiei electrice si pagube materiale insemnate.
In prezent, in tara noastra contactele electrice de curenti intensi nu au un sistem de monitorizare a depasirii temperaturii admisibile in contact.
Proiectul are o importanta deosebita, tinand cont ca o parte a avariilor din sistemul energetic se datoreaza unui contact necorespunzator, iar prin sistemul de monitorizare locala si de la distanta se va evita acest lucru si va creste securitatea in alimentarea cu energie a echipamentelor electrice.
Conform propunerii de proiect, contactele electrice demontabile din bare de cupru, pentru curenti intensi (1250-6300) A cu sistem de monitorizare locala si de la distanta, dupa certificare, se vor pune in fabricatie la o unitate specializata, care va concentra realizarea sistemului de monitorizare locala si de la distanta.
Sistemul de monitorizare va fi:
- local, (pe contact) alimentat cu tensiunea operativa din contact (din sursa de defect) care va urmari si avertiza operatorul acustic privind depasirea temperaturii maxime admisibile in contact,
- de la distanta, alimentat cu tensiune operativa auxiliara (prin legatura optica cu senzorii de temperatura de pe contactele echipamentelor electrice) va urmari si avertiza operatorul pe monitorul din camera de comanda privind supratemperatura maxima admisibila la contactele supravegheate din echipamentul electric.
Monitorizarea se va aplica contactelor din echipamentele electrice de joasa, medie si inalta tensiune existente in exploatare (prin compartimentul Service al unitatii specializate), cat si la echipamentele electrice ale unitatilor producatoare ale acestora.
Durata proiectului(in luni) :
21
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/06/2009
Valoarea totala a proiectului :
862000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
724950
Directorul de proiect :
Ing. Dezv. Tehnologica gr. I VLASE SERGHIE
Adresa e-mail a directorului de proiect :
vlase_serghie@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
INCDIE ICMET CRAIOVA
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC AUTOMATICA SA BUCURESTI
2.Universitatea din Craiova
3.SC ICPE SA - INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE
Pagina web a proiectului :
http://icmet.ro/site%20vlase/index.html(c) 2007 cnmp